Make your own free website on Tripod.com

Karakterden Meslek Analizi

Meslek Pusula

Karakterden Meslek Analizi
Karakter Tesbitinin Ehemmiyeti
Meslek Tesbitinin Ehemmiyeti
Meslek Güncel
Meslek Pusula
Linkler
Mesleklere göre karakter analizleri
izlenecek yol
Kontak

Meslek seçimi - 1

Meslek seçimi - 2

İdeal Meslek Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bazı gençlerin, meslek seçimi gibi önemli bir kararı oluştururken yukarıda belirtilen gelişim görevini gerektiği ölçüde yerine getiremedikleri ve bu yüzden mutsuz oldukları gözlenmektedir. Meslek seçimi kararının sağlıklı bir biçimde oluşturulmasını güçleştiren bazı etmenler vardır.
Bunların bir bölümünü gençlerin çalışma dünyası ve insan nitelikleri hakkında edinmiş oldukları bir takım inançlar ve genellemeler oluşturmaktadır. Aşağıda, yükseköğrenim görmek isteyen gençlerin dile getirdiği bazı yargılar tartışılmıştır:

Ülkemizde insanlar istedikleri mesleklere giremiyorlar: Bu yargı hatalı bir genellemedir. Bir kısım gencin yoksulluk nedeni ile istediği mesleğe giremediği doğrudur. Ne var ki istenilen mesleğe girememenin sadece maddi yetersizlikten ileri gelmediği, varlıklı oldukları halde yanlış alanlara yönelen gençlerin de var olduğu gözlenmektedir. Bu kişilerin hatası, girmek istedikleri mesleklerin niteliklerine uygun olup olmadığını sorgulamamalarından kaynaklanmaktadır. Bu gençler az sayıda seçkin öğrenci alan ve başarılı olmak için üstün akademik yetenek yanında sürekli ve düzenli çalışma alışkanlığı da gerektiren eğitim programlarına özenmekte, giremeyince hayal kırıklığına uğramaktadır.
Bazı üniversite adayları ve öğrencileri yukarıdaki yargıyı daha da ileri götürerek Türkiye’ de insanların istemedikleri mesleklere girdiklerini söylemektedirler. Üniversitelerde istemedikleri alana yerleştiklerini beyan edenlerden bir kısmı yeniden sınava girmekte, bir kısmı ise bir süre sonra bulundukları programın kendilerine uygun olduğunu fark ederek eğitimlerine devam etmektedirler.

Bir kimse istemediği bir programa yerleştirilmişse bu ya kişinin Tercih Bildirim Formunu kodlarken hata yapmış olmasından, ya tercih edip listesine yazdığı alan hakkında başlangıçta yanlış bilgi sahibi olmasından ya da Tercih Bildirim Formunun son sıralarına, boş kalmasın diye, daha az istek duydukları programları da yazmış olmalarından ileri gelmektedir.

Bazı üniversite adaylarının özensizlik, dikkatsizlik ya da kendilerini doğru değerlendirememelerinden kaynaklanan hatalarının tüm gençlere genellenmesi doğru bir davranış sayılamaz.
İnsanın toplumda saygı görmesi için saygın bir mesleğin üyesi olması gerekir: Saygı görme, her insanın en doğal hakkıdır. Ancak bunu saygın bir mesleğin üyesi olarak sağlama beklentisi pek gerçekçi değildir.

Ayrıca meslekleri saygın olan ve olmayanlar olarak ayırmak da doğru değildir. İnsan bir mesleğin başarılı bir üyesi olursa saygınlık kazanır. Bu da sahip olduğu yetenekleri gerektiren, ilgi duyduğu etkinlikleri ( meslek görevlerini ) içeren bir mesleğin üyesi olmakla gerçekleşebilir.

Bir kimsenin, niteliklerine uymayan bir mesleğe girmesi, zayıf bir olasılıkla da olsa, mümkün olabilir ama o mesleğin başarılı, saygın bir üyesi olma olasılığı yoktur.

Yaşam boyu sürdüreceğim mesleğimi seçme aşamasındayım: Üniversiteye başvurma dönemine girmiş gençlerin dile getirdikleri bu ifade pek çok kişi için doğru ve geçerli olabilir. Ancak çok hızlı bir değişimin yaşanmakta olduğu çağımızda insanların ömürlerini tek bir meslekle tamamlama olasılığının azalmakta olduğu gözlenmektedir. Bilim ve teknoloji geliştikçe meslek çeşitleri de hızla artmakta, bir yandan bazı meslekler çalışma yaşamından silinirken bir yandan da yeni meslekler ortaya çıkmaktadır.

Bu gelişmeler karşısında, yirmi birinci yüz yılda bir insanın meslek yaşamı boyunca ortalama üç- beş meslek değiştireceği öngörülmektedir. Bundan, çok değil, yirmi beş otuz yıl önce üniversite adaylarına yaşamlarının en önemli kararını vermekte oldukları, meslek seçerken çok dikkatli olmaları gerektiği yolunda uyarılarda bulunulurdu. Gerçi üniversite programlarına öğrenci yerleştirme işlemlerinde, puanların ondalık basamaklarındaki ince farkların dahi dikkate alındığı ve bir kere bir programa yerleştikten sonra ikinci yıl program değiştirmenin zor olduğu bir sistemde hala dikkatli olmak gerekmektedir. Ancak bir kimsenin kendini tanıması oldukça zor olduğu gibi, insanda gelişim ve değişim süreci yaşam boyu devam etmektedir.

Ayrıca insanların çoğu birden fazla yetenek türüne sahiptir ve birden çok alanla ilgili işleri yapmaktan hoşlanabilmektedir. Bu nedenle bir kişi, bir değil birden fazla meslekte mutlu ve başarılı olabilmektedir. Bu olgu özellikle üstün yetenekli kişiler için geçerlidir.

Böyle kimseler hem fen hem toplum bilimlerinde, hem sanat hem de dil- edebiyat alanlarında başarılı olabilmektedirler. Leonardo da Vinci gibi dehaların yaşamları boyunca çok değişik alanlarda üstün kalitede ürün verdikleri bilinmektedir. Çağımızda olanaklar sadece üstün nitelikli kişilere değil ortalama insanlara da değişik yeteneklerini kullanma ve geliştirme ortamı sağlamaktadır.
Halen üniversiteler ya programlarından bazılarını iki alanda diploma verecek şekilde oluşturmaya ya da değişik alanlardan seçimlik dersler açarak öğrencilerin çok yönlü yetişmelerini sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu uygulamanın yakın gelecekte yaygınlaşacağı beklenebilir.

Üniversiteye bir girsem gerisi kolay: Üniversiteye girişin zor olduğu toplumumuzda bir gencin sınavı ya da sınavları başarı ile atlayıp istediği bir alana girmesi önemli olmakla birlikte meslek gelişiminin son aşaması değildir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, bilim ve teknolojideki gelişmeler mesleklerin icra edilme biçimlerini değiştirmekte, bu süreç boyunca, bazı meslekler ortadan kalkmakta, bunların yerine daha gelişmiş teknoloji ile yürütülen yeni meslekler ortaya çıkmaktadır.

Bu olgu bir kimsenin yaşamı boyunca zaman zaman mesleğinde ortaya çıkan yeni uygulamaları öğrenmek için hizmet-içi eğitimi görmesini gerektirmektedir. Ayrı şekilde, mesleği iş piyasasından kalkan kişilerin yeni bir meslek öğrenme sürecine girmeleri söz konusu olabilmektedir. Bu durumda bir gencin, üniversite diplomasını aldıktan sonra eğitim sorumluluğunun biteceğini düşünmesinin yanlış olacağı açıktır.
Kişi değil mesleğinde ilerlemek, işini korumak için bile sürekli eğitim görmek durumunda olacaktır. Bu nedenle günümüzde, yaşamın belli bir döneminde bir kere verilen ve genellikle değişmeyen bir karar olarak meslek seçimi değil çalışma ömrünün sonuna kadar süren bir gelişimi ifade eden kariyer gelişimi kavramı üzerinde durulmaktadır. Gencin bu gerçeği göz önüne alarak yaşamını planlaması yararlı olur.

Kaynak : Prof. Dr.Yıldız Kuzgun / ÖSYM

MESLEK SEÇİMİ ÜZERİNE

GENÇ ARKADAŞLARIMA BİRKAÇ SÖZ...

 

Hayat güzel bir şeylere başlamaktır. Yıldızların yoldaşı olmaktır, bilmektir, ümit etmektir, hayran olmak ve güzel işler yapmaktır.

(E. Renan)


Genç arkadaş sana meslek seçimi konusunda bildiklerimi, öğrendiklerimi anlatmak istiyorum. Bunlar benim düşüncelerim belki de yararı olur.


Meslek seçmek demek geleceğimizi şekillendirmektir.

Ortalama insan ömrü 60-70 yıl diyelim. Bu şu andan itibaren yaşayacağınız zaman dilimi içerisinde vereceğiniz kararların neden çok önemli olduğunu size gösterecektir diye umut ediyorum. Şu andaki yaşınıza kadar elbette bir şeyler yaptın ama genç arkadaş senin için yol biraz daha uzun. Zamanın var. Seçeceğin meslek senin için çok önemli, çünkü kendi kaderin senin belki de bugün vereceğin kararlarlara bağlı.

Meslek seçimi, çalışacağımız alanı belirlemek demektir.

Tıp alanında, mühendislik alanında, serbest ticaret alanında, pazarlama alanında... veye bir başka alanda mı çalışmak istiyorsun, karar ver. Televizyon yıldızı mı olmak, bir bilim adamı olarak mı insanlığa hizmet etmek istiyorsun? O kadar çok meslek var ki, karamsar olmanı istemem.

Meslek seçimi, yaşayacağımız ortamı seçmek demektir.

Vereceğin karara bağlı olarak ileride ya serbest bir alanda, ya bir hastanede, ya bir karakolda ve bir kışlada çalkışacaksın demektir. Kendini en iyi sen tanırsın değil mi? Tanımıyorsan tanımaya çalış, bir bireyin nasıl tanınabileceğini araştır. Düşüncelerine önem verdiğin değişik yaşlardaki ve uğraşlardaki insanların düşüncelerini sor. Kitaplardan, uzmanlardan yararlan.


Meslek seçmek eşimizi ve çocuklarımızı seçmek demektir.

Aile insanlar için en önemli bağların olduğu bir topluluktur. Hava kararıp ta herkes evine çekildiğinde bizi bekleyen birilerinin olması ne güzel. Bir otel odasında da yaşanabilir ama içinde insanın olduğu, özel bir yerinin olduğu evde, huzur içinde yaşamanın tadı bir başka. Bir düşünsene bir zaman sonra sana da 'anne' ya da 'baba' diyecek olan birileri olacak. Seni de bekleyecekler evden, senin onlar için ne kadar önemli olduğunu hissettirecekler. Hep bu yaşta kalmayacaksın ki, bu yüzden meslek seçiminin belki de eşimizi seçmek anlamına geldiğini düşün. Örneğin Tıp Fakültesine gidersen muhtemelen sağlık çevresinden bir eş bulursun, konservatuara gidersen de sanat ortamından birini. Elbette istisnalar olacaktır, istisnaların kaideyi bozmadığını bilmem söylememe gerek var mı?

Yeteneklerimizin farkında olmalıyız.

Herkesin kendine özgü yetenekleri vardıri senin de vardır. Yeteneklerinin farkına vararaki onları geliştirebilirsin. Meslek seçimine karar verirken yateneklerinle doğrudan ilgili bir meslek seçimi seni başarılı ve mutlu kılacaktır.


Yaparken zevk alacağımız bir seçmeliyiz.Yaşamak, kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak etinden kemiğinden kendi heykelini yapmaktır.

(Geothe)

Sadece çok para getiriyor diye bir meslek seçimi yanlış bir iştir. Öyle bir meslek seçmelisin ki hiç çalışıyor gibi değil, yaşıyor gibi olmalısın. Sana hitap etmeli. Arzuladığın sosyal statüye uygun bir meslek olmalı. İşin sana değer katmalı sen işine değer katmalısın.

İleride kendi evimizi kendimiz geçireceğimizi unutmamalıyız.

Bu yüzden de maddi – manevi doyum dengesine dikkat etmelisin. Uzun süre gereksinim duyulabilecek bir meslek seçmeni öneririm. Moda meslekler değil, uzun süre geçerli olacak meslek seçimin senin yaşamda daha başarılı olmanı sağlayacaktır. Kendini o mesleği yaparken hayal etmeni öneririm. Öğrencilikte değişik meslek gruplarından insanlarla sohbet et, sorular sor, mümkünse işyerlerinde ziyaret et.Araştırmalarına şimdiden başlamalı ve kendin için en uygun olana karar vermelisin.


Kararlarımızdan kendimiz sorumluyuz.

Tanrı fındığı verir, ancak kırmaz.

(ABD Atasözü)

Sadece anne-babamız istiyor diye meslek seçilmez. Öğretmenimizi de dinlemeli ama karararı kendimiz vermeliyiz. Elbette deneyimlerden de yararlanmakta yarar var. Ama son kararı sen vermelisin neticede bunun sonuçlarına katlanacak olan sensin. Bugün verilecek kararlar ve yapılacak çalışmalar hem bugün için hem de gelecek için yararlıdır.

Mesleğimizde başarılı olmak için iyi bir eğitim almayı ve sürekli öğrenmeyi, gelişmeyi göze almalıyız.


Meslek seçimi alan seçimi ile doğrudan ilgilidir bu yüzden alan seçimini doğru yapmalısın. İyi bir eğitim almayı 'gerçekten' istemeli, Not için değil, puan için değil, öğrenmek için çalışmalısın.

Fedakarlık yapmadan başarı elde edilemiyor. Başarı elde edilmeden mutlu olunamıyor. Mutlu olmadan özgüvenli olunamıyor. Başarı, mutluluk ve özgüvenin biri eksik olduğunda yaşamda bir şeylerin tadı eksik kalıyor. Zamanında yapılmayan özveriler ileride pişmanlıklara neden olabilir.

 

Bugün kendiniz için yapmanız gereken en önemli şey KARAR VERMEKTİR.

Kimse işsiz, mesleksiz kalmıyor. Yapılacak çok iş var. Kendine uygun olan iş senin istediğin, istemekle kalmayıp ona ulaşmak için bedeller ödediğin iştir. Nitelikli bir çalışana bütün kapılar ardına kadar açılır. Ama kapıyı zorlaması gerekenin kim olduğunu unutmaman gerekir. Sadece diploma işe giremiyor. Diplomaya bir de sahip gerek. İstediğin mesleği seçmek senin elinde. Kararı sen vereceksin. Ya koşacaksın ya da koşanlara el sallayacaksın. Seçim senin.

Av. Ali Ulusoy, 15 Mart 2006

Our School * Any Street * Anytown * US * 01234

karakterden meslek analizi