Make your own free website on Tripod.com

Karakterden Meslek Analizi

Meslek Güncel

Karakterden Meslek Analizi
Karakter Tesbitinin Ehemmiyeti
Meslek Tesbitinin Ehemmiyeti
Meslek Güncel
Meslek Pusula
Linkler
Mesleklere göre karakter analizleri
izlenecek yol
Kontak

Geleceğin En İyi Meslekleri Nelerdir?

Görüldüğü gibi bu mesleklerin pekçoğu İşkur’un meslekler listesinde resmi olarak tanımlanmamış. Fakat bu meslekler şu ya da bu şekilde Türkiye’de çeşitli meslek dallarında ders olarak okutulmakta ya da kurslarda bu meslekler edinilmekte. Bu meslekleri kısaca aşağıda açıklayalım.

Deneyim Tasarımcısı
Perakende sektöründe çalışan bu yetenekli kişiler özellikle mağazalara gelen müşterilerin etkilenmesi üzerine odaklanıyor. Bunun içine çekici duvar boyalarının kullanılması, pencerelerin doğru yerlere açılması giriyor. Mağazada belli bir atmosfer yaratılarak, satılmak istenen eşyanın müşteri gözünde çekici olması sağlanmaya çalışılıyor.

Tıbbi Araştırmalar
Tıp, senelerden beri en popüler meslekler listesinde ilk sıralarda… İnsan ömrü uzarken, Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklarla savaşmak için gerekli araştırmaları yapanlar ise, tıbbın en popüler isimleri.

Web Tasarımcısı
İnternet üzerinde kendine ait bir sitesi olmayan şirketler artık müşteriler tarafından yeterince ciddiye alınmıyor. O yüzden her şirketin, her organizasyonun kendine ait bir sitesi olması gerekiyor. Bu da web tasarımcılarının gittikçe daha büyük bir öneme sahip olmasını sağlıyor

İnternet Güvenliği
İnternet üzerinde kişisel bilgilerin çok rahat kullanılması yüzünden güvenlik programları, gelecekte bu işle uğraşanlara inanılmaz paralar kazandıracak.

Şehir Planlayıcısı
Nüfusun artması, şehirlerde hayatı zorlaştırıyor. Her türlü etkinliğin ve yerleşim bölgelerinin detaylı planlanmasını sağlamak zorlaşıyor. Bu yüzden dünya çapında birçok şehir yeniden planlanmaya ihtiyaç duyuyor.

Medya Promosyoncusu
Bu mesleği normal halkla ilişkilerle karıştırmamak lazım. Sadece dedikodu, kulaktan dolma bilgilerin yayılmasını sağlamaktan ibaret. Özellikle internet yeni çalışma alanları. Böylece bir ürün piyasaya çıkmadan bile genel tüketici tarafından tanınmış oluyor.

Yetenek Avcıları
Eğlence dünyasının ihtiyacı olan yeni yüzleri ortaya çıkarmak… Bu iş basit görünmesine rağmen birçok neslin eğlence kültürünün ve tüketim eğiliminin şekillenmesini de sağlıyor.

Satın Alma Ajanları
Özellikle büyük mağazaların nelere ihtiyacı olduğunu, hangi ürünlere raflarında yer vermesi gerektiğini, hangi ürünlerin yeterince müşteri bulamayacağını belirleyen kişiler…

Sanat Yönetmenleri
Işık, boya, kamera… Tüm bunları yönetebilen. Hem sanatçı bir kişilik hem de popüler kültüre eğilim gerektiriyor.

Haber Analistleri
İnternet muhabirler için yeni bir çalışma alanını da ortaya çıkardı. İnternet üzerinde yeni tartışma alanları, haber merkezleri kuruldu.

Editör_KMA

Meslek seçimi ve Meslek tanıtımları

Alan seçimi


Öss, lise-1. Sınıfın sonunda yapılan alan seçimi üzerine kurulu bir sınavdır. Bu dönemde öğrenci bir üst eğitim kurumunu ve mesleğini seçmek gibi daha sonraki hayatını etkileyecek olan önemli kararlar vermek durumundadır.


Öğrenci alan seçimini yaparken ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda, hayattan beklentilerine karşılık verebilecek bir yol seçmelidir. Mesleklerin özelliklerini, çalışma ortam ve koşullarını meslekte iş bulma imkanlarını araştırmalıdır. Öğrenci kendi kişisel özellikleriyle seçmeyi düşündüğü mesleğin nitelikleri arasında bir uygunluğa ulaşmalıdır. Genç kendi sınırlarını gerçekçi, bir şekilde değerlendirerek karar vermelidir.

Öğrenci alan seçimini yaparken onu etkileyen çeşitli faktörler vardır. Anne-baba, statü, arkadaşlar, ekonomik faktörler genci bu seçimi yaparken etkiler. Ebeveynler ve rehberlik servisleri bu dönemde genci baskı altına almadan bilinçli tercihler yapmaları konusunda desteklemelidirler...

Alan seçimi ne zaman yapılır?

Liselerde sınıf geçme yönetmeliğine göre; alan seçimi 9. Sınıfın sonunda yapılır. Ancak bu seçim 9. Sınıfın başında planlanmalıdır. Çünkü; bir öğrencinin belirli bir alanı seçebilmesi için o alanın kaynak derslerinin yıl sonu ağırlıklı ortalamasının belirli bir barajın üstünde olması gerekir. O halde bir öğrenci, 9. Sınıfın başında seçeceği alanı belirlemeli ve seçeceği alanın kaynak derslerinin notlarını belirtilen barajın üstüne çıkarmaya çalışmalıdır.

9. Sınıfın sonundan başlamak üzere yaz boyunca, 10. Sınıfın ders yılının başlamasını izleyen bir ay içinde şartlarını taşıdığı bir alanda seçimini yapabilir.

Alanlar

Kaynak dersleri

Fen bilimleri

Fizik, kimya, biyoloji, matematik

Sosyal bilimler

Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya

Türkçe-matematik

Türk dili ve edebiyatı, matematik

Yabancı dil

Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil

Sanat ve spor

Şartları uygun olan okullarda açılır.

 

MESLEK SEÇİMİ

Meslek seçimi, kişinin hayatı boyunca yapacağı en önemli seçimlerden biridir ve tüm yaşamını etkiler. Bilinçsizce yapılan bir meslek seçimi hayatımızı olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden meslek seçimlerinde dikkat edilmesi gerekir.

 

Meslek seçimi ilk ve orta öğretim boyunca verilecek kararlarla ve yapılacak tercihlerle yakından ilgilidir.O halde meslek tercihi lise son sınıftan çok önce temel öğretimin son kademesinde gireceğiniz orta öğretim kurumunun yapısına bağlı olarak değişir.

 

Her mesleğin kendine özgü özellikleri vardır. Bunlar; çalışma koşulları , sağladıkları olanaklardır, bunun yanında meslek ile kişilik özellikleri arasında önemli bir bağ vardır. Kendi kişiliğine uygun mesleği seçen bireyler yaptıkları işten daha fazla haz alırlar ve başarılı olurlar. Bunlar bireyin yetenek, kişilik yapısı, ilgi, zihinsel kapasite gibi bireysel farklılıklardır.

 

Önemli olan bireyin kendine uygun doğru mesleği seçebilmesidir. Bu seçiminizin gelecekteki yaşama biçiminizi belirlediğinin farkında olarak doğru kararı verebilirsiniz.

 

Bir yüksek öğretim programını tercih etmek, aynı zamanda bir ömür boyu yürüteceğiniz mesleğinizi veya yaşam biçiminizi seçmeniz demektir. Böyle önemli bir kararın verilmesinde sorumluluğu kendinizin taşıması ve kendi yaşam biçiminizi kendinizin seçmesi en doğru olandır.

 

MESLEK SEÇERKEN AŞAĞIDAKİ SORULARA CEVAP ARANMALIDIR

 

Birey önce kendini tanımalıdır. Kendini tanıyabilmek için ise, aşağıdaki soruları cevaplandırmalı ve sonra mesleklerle ilgili araştırma yaptıktan sonra tercihte bulunmalıdır.

 • Seçilmesi düşünülen alan ilgilere ve yeteneklere uygun mu?
 • Lise alanları ile yüksek öğretim programları arasındaki ilişki biliniyor mu?
 • Hangi alanda daha başarılı olunduğu biliniyor mu?
PERSONEL İHTİYACI DUYULACAK
Meslek
Arz
İhtiyaç
Makine Mühendisi
52.1
56.3
Endüstri Mühendisi
17.6
18.8
Elektrik Elektronik Mühendisi
39.7
43.0
Bilgisayar Mühendisi
12.6
16.6
Kimya Mühendisi
20.5
21.5
Jeodeji Mühendisi
8.3
8.4
Hekim
89.0
121.7
Diş Hekimi
16.0
28.3
Eczacı
21.3
26.2
Hemşire
77.1
212.8
Veteriner
14.3
15.0
İlköğretim Öğretmenliği
394.8
413.0
Üniversite Öğretim Elemanı
85.0
119.5

 

Tercihlerini yazma aşamasına gelmiş bir öğrencinin bazı konularda kendini sorgulamış ve kararlarını vermiş olması beklenmektedir. Bu konular şöyle sıralayabiliriz;

A) KENDİNİ TANIMA
 • Kişiliği hakkında bilgi sahibi olunması
 • İlgi alanlarının bilinmesi
 • Özel yetenek ve becerilerin tanınması
 • Geleceğe dönük istek ve ideallerinin tespit edilmesi
 • Başarı ve öğrenme gücünün farkına varılması

B) MESLEKLER İ TANIMA

 • Çalışma ortamı (açık hava, büro, doğa, sürekli seyahat...)
 • Mesleğin niteliği (insan, makine, diğer canlıları araştırma...)
 • Mesleğin geleceği, kazanç durumu
 • Toplumdaki saygınlığı, avantaj ve dezavantajları
 • Meslekteki yükselme şartları, iş bulma imkanları
 • Manevi doygunluk hissi, faydalı olunduğu duygusunun yaşanması
SONUÇ

 

Günümüzde meslek seçimi, özellikle gençler için, önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun nedenlerinden birkaçını şöyle sıralayabiliriz:

 • Geliş en ve karmaşıklaşan ekonomik yapı,
 • Hızla gelişen teknoloji,
 • Sosyal bilimlerde toplumsal yapıyı anlamadaki üretkenlik.

 

Bütün bunlar uzmanlaşma gerektiriyor; uzmanlaşma ise her seviyeden oldukça iyi bir eğitim almış olmayı. Çünkü zaman ve olanakların en verimli ve en karlı şekilde kullanılması lazım.

Doğru tercih iyi bir yaşamın başlangıcıdır...
ADALET

 

Bu programın amacı, hakim ve savcıların çok gerek gördükleri yardımcı elemanları yetiştirmektir. Adalet yüksekokullarının A ve B olmak üzere iki bölümü vardır. A bölümüne merkezi sistemle ve ÖSS Puanı ile öğrenci alınmaktadır. Devam zorunluluğu vardır. B bölümünde ise; önkayıtla öğrenci alınmaktadır ve devam zorunluluğu yoktur. Adalet Yüksekokulunun B bölümüne başvurabilmek için ÖSS"yi kazanmak ve yargı kuruluşlarında (mahkemelerde) katip olarak çalışıyor olmak koşulu aranmaktadır.

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümde, ailelerin var olan kaynaklan ve olanakları en iyi şekilde kullanarak ekonomik düzeylerine uygun bir yaşam sağlamaları, özellikle kırsal yörelerde tarım yapılmayan aylarda boş kalan işgücünden yararlanma yollan ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapan elemanların yetiştirilmesi amaçlanır."Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni" olan mezunlar, orta dereceli okullarda meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca yurtlarda, otellerde kreşlerde, hastanelerde ve huzurevlerinde kısaca evin fonksiyonunu üstlenen her türlü kamu ya da özel kuruluşlarda da görev alabilirler.

AKTÜARYA

 

Bu bölümde, sigorta ve borsa konusunda eğitim almış, sigorta ve borsa kurumlarının çeşitli departmanlarında görev

 

alabilecek nitelikli elemanlar yetiştirilir.

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

 

Bu programda Alman dili öğretilmekte ve başta Federal Alman Dili ve Kültürü olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerin kültürleri ve edebiyatları tarihi gelişimleri içinde verilmektedir. Bu bölüme girebilmek için ÖSS'de, Yabancı Dil Testindeki Almanca sorulannın cevaplanması zorunludur. Mezunlar "Dilbilimci" unvanı ile üniversitelerde, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgili alanlarda, tercüme bürolarında çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası olanlar ortadereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.

ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu programda ortaöğretim kurumlanndaki müfredata göre öğrencilere Almanca öğretecek eğitimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu bölüme girebilmek için ÖSS'de Almanca sorularının cevaplanması zorunludur. "Almanca Öğretmeni" Unvanını alan mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nca öngörülen gerekli şartları yerine getirdikten sonra ortaöğretim kurumlarında çalışabilmektedirler. Ayrıca turizm sektöründe ve tercüme işlerinde de görev alabilirler.

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI

 

Bu bölümde çalışmalar İngiliz Dili ve Edebiyatı programı ile birlikte yürütülmekte olup, 17. yüzyıldan itibaren ilk ürünlerini vermeye başlayan Amerikan Edebiyatı ile Amerikalıların bu eserlerde yansıtılan yaşantıları ve dünya görüşleri incelenmekte ve öğretilmektedir. Günümüzde dünyanın ekonomik, siyasal ve bir ölçüde kültürel yapısının oluşumunda etkin olan ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletlerinin tarihi, uygarlığının çeşitli yönleri, toplumsal yapısı, düşünce, edebiyat ve sanat ürünleri incelenmektedir. Mezunlar TRT ve özel televizyon kurumlarında, elçiliklerde, turizm şirketlerinde çalışabilmemedir.

ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu programların amacı 0-6 yaş çocuklarının eğitimini gerçekleştirecek öğretmenleri yetiştirmektir. "Anaokulu Öğretmeni" unvanı alan mezunlar, devlete ya da özel sektöre bağlı anaokullarında, kreşlerde öğretmen olarak görev alırlar.

ANTROPOLOJİ

 

Antropoloji(insanbilim) bölümü, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, yayılışı ve fiziksel özellikleri, toplumların ve kültürlerin oluşumu, gelişimi değişimi ve bu konularla ilgili tarih öncesi, tarihi ve güncel tüm sorunlar üzerinde eğitim ve araştırma yapar.

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI

 

Bu programda Arapça Dilbilgisi, çeşitli Arapça metinlerin Türkçe'ye çevirileri, Arapça konuşma ve yazma, Arap dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim ve araştırma yapılmaktadır. "Dilbilimci" Unvanı alan mezunlar, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışabilir, ortadereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler, çeviri ve tercümanlık işlerinde çalışabilirler.

ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu programın amacı, İmam-Hatip okullarına öğretmen yetiştirmektir. Bir yıl süreli "Arapça Hazırlık Programı" uygulanır. Bu programı başarıyla tamamlayanlar 4 yıl süreli lisans eğitimine başlarlar. Arapça ve Arap Edebiyatı ile ilgili dersler ağırlıktadır. "Arapça Öğretmeni" Unvanını alan mezunlar, İmam-Hatip Okullarında çalışabilirler.

ARKE OLOJİ VE SANAT TARİHİ

 

Bu bölüm bir yandan Türk Sanatını temel alarak İslâm ve Dünya Sanatını, bir yandan da insanlığın doğuşundan Geç Antik uygarlıklara kadar gelişen uzun bir süre içindeki kültür ve uygarlıkları inceler. Eğitim programı 4 yılda tamamlanmaktadır. Özellikle tarihe meraklı, eski kültür ve uygarlıklara yakın ilgi duyanlar için cazip olabilecek dersler genellikle sanat tarihi ve arkeoloji üzerine yoğunlaşmaktadır. Öğrenciler yazın müzelerde ve kazı yerlerinde çalışarak, uygulama yapma şansına sahip olabilirler. Mezunlarına Lisans Diploması verilir. Çalışma alanları arasında Kültür ve Turizm Bakanlıkları, MTA, Vakıflar Genel Müdürlüğü, turizm kuruluşları ve müzeler sayılabilir. Bilimsel çalışma isteği içinde olanlar üniversitelerde görev alabilirler^

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ

 

Bu programın amacı, uzaydaki gökcisimlerinin nitelik ve nicelik bakımından özelliklerini araştırıp incelemeler yapabilecek ve ileri teknolojinin bu çalışmalarda kullanımını gerçekleştirebilecek nitelikteki teknik insan gücünü yetiştirmektir. Astronomi, astronometri ve astrofizik şeklinde iki anabilim dalına ayrılır. Astronometri, evrendeki gökcisimlerinin hareketlerini, genel özelliklerini ve konumlarını incelerken, astrofizik ise gökcisimlerini fiziksel özellikleri bakımından inceler. Astronomlar çalışmalarını optik teleskopla yerden ve uzaydan sürdürürler. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Astronom ve Uzay Mühendisi" unvanı verilir. Ülkemizde uzay teknolojisi henüz gelişmemiş olduğundan bu bölümün mezunlarının çok cazip iş bulma olanakları yoktur. Mezunların iş olanakları, üniversiteler, üniversitelere bağlı gözlem istasyonları ve rasathanelerle sınırlıdır.

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

 

Programın temel amacı, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve tam üyelik sürecindeki görüşmeler aşamasında ve tam üyelik sonrası gereksinim duyacağımız nitelikli AB uzmanı yetiştirmek ve böylece ülkemizin bu somut çağdaşlaşma programına katkıda bulunmaktır. Avrupa Birliği konusunda uzmanlaşmış, en azından iki Avrupa dilini iyi bilen genç, dinamik ve konunun önemine inanmış mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu radikal mevzuat ve yapılanma dönüşümleri Avrupa Birliği konusunda gerçekten uzmanlaşmış, yeni bir kadro gerektirmektedir.

BAHÇE BİTKİLERİ

 

Bahçe bitkileri, tarım, bağ, sebze ve meyve geliştiriciliğinin bilimsel yöntemlerle yapılması, ürünlerin toplanması, korunması, pazarlanması ve ıslahının yapılması gibi konuları kapsar. 4 yıllık eğitim süresi içinde matematik, fizik, kimya, jeoloji ve ekonomi gibi temel derslerden başka, tarımsal ekoloji, toprak bilgisi, bitki besleme, genel bağcılık, meyve yetiştirme ilkeleri, bahçe bitkileri fizyolojisi ve bahçe bitkilerinin ıslahı gibi dersler okutulur. Mezunlarına Ziraat Mühendisliği Lisans Diploması verilir ve diplomada "Bahçe Bitkileri" dalı belirtilir. Bu alanda çalışmak isteyenlerin açık havada çalışmaktan hoşlanan, araştırma ve inceleme merakı olan kimseler olması beklenir. Mezunlar, Çukobirlik, Antbirlik gibi tarım kooperatiflerinde, Tarım Bakanlığı'na bağlı fidanlıklarda görev alabilir ya da kendi yerlerinde bahçe bitkileri üretimi yapabilirler.

BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ

 

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programı, iç sularda ve denizlerde yaşamakta olan canlıların yaşamını inceler; insanlar için yararlı olanların avlanma yöntemlerini belirler; su ürünleri işleme ve değerlendirme teknolojisi, genel oşinografi ve gemi yapımı, onarımı, yöntemi ile sualtı tekniği konularında çalışacak insan gücünün yetiştirilmesini sağlar ve gerekli araştırmaları yapar. Mezunlarına "Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi" Unvanı verilir. Bu bölüm mezunları yurt içinde ve yurt dışında su ürünleri, deniz ve iç sularda faaliyet gösteren her türlü kamu ve özel kuruluşlarda görev alabilirler. Ayrıca çeşitli kredilerden yararlanmak suretiyle su ürünleri yetiştirme çiftlikleri kurarak ve su ürünleri avcılığına yönelerek yurt ekonomisine girişimci olarak katkıda bulunabilirler.

BANKACILIK

 

Bu bölümde, bankaların çeşitli bölümlerinde çalışacak, risk yönetimi konusunda eğitim almış, bankacılığın çeşitlidepartmanlarında görev alabilecek nitelikli elemanlar yetiştirilir.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

 

Bu bölümde amaç; bankaların çeşitli bölümlerinde çalışacak, sigorta ve risk yönetimi konusunda eğitim almış, sigortacılık alanının çeşitli departmanlarında çalıştırılabilecek kaliteli elemanlar yetiştirmektir. Bu bölüm mezunları bankalarda, sigorta acentelerinde ve şirketlerde iş bulabilirler.

BASIN VE YAYIN

 

Bu bölümde, basım ve yayım endüstrisinde görev alacak üretim elemanı ve yönetici yetiştirilir. Her türlü yazının ve görsel malzemenin basımı ve yayın haline getirilmesinde görev alacak uzmanlar eğitilir.

BESLENME VE DİYETETİK

 

Beslenme ve Diyetetik programı, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesine uygulanmasını içerir. Üniversite düzeyinde mesleki eğitim veren bir bölümü seçmeyi düşünüyorsan beslenme ve diyetetik bölümü senin için uygun olabilir.Alacağın eğitimin birinci aşamasında, diyetetik uygulamalarını esas alan temel bilimler, tıp ve beslenme bilimlerini öğrenirsin. İkinci aşamada ise dersleri doğrudan uygulamalı görürsün. Stajını hastaneler ve diğer kuruluşlarda gerçekleştirebilirsin. Bu meslek, uluslararası sınıflandırmada Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik gibi mesleklerle birlikte sağlık sınıfı içinde yer alır.

BİLGİSAYAR

 

Bilgisayar Bölümü'nde, bilgisayar sistemlerinin özellikleri, yapısı, işleyişi, tasarımı, projelendirilmesi ve bu sistemlerin kullanılması konularında eğitim ve araştırma çalışmaları yapılır. Bu bölüme girmeyi düşünüyorsan, başarın, akademik yeteneğin, hızlı ve sayısal düşünme, sağlam bir mantık, yaratıcı, sabırlı ve dikkatli davranma alışkanlıkların olmasına bağlıdır.

BİLGİSAYAR - ENFORMATİK

 

Bilgisayar Bilimleri programında, bilgisayarla ilgili kuramsal ve uygulamada ortaya çıkan ya da çıkacak olan problemlerin çözümü ve ortadan kaldırılmasına dönük bir eğitim öğretim çalışması uygulanır. Bu programdan mühendislerin bilgi işlem merkezinde kendilerini bekleyen sorunlara çözüm getirebilecek bir bilgi ve yetenek düzeyinde mezun olmaları amaçlanmıştır. Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, donanım ve yazılım sistemlerinin bütünleştiği bilgisayar sistemlerinin matematiksel ve mantıksal temellerini kuramsal olarak inceleyip geliştiren, bu temellere dayalı olarak tasarım, yapım ve kullanım için yöntem, teknik ve teknolojiler üreten bir mühendislik dalıdır. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Bilgisayar Bilimleri / Bilgisayar ve Enformatik / Sistem Mühendisi" Unvanı verilir. Bilgisayar teknolojisi geliştikçe bu alanda yetişmiş teknik insan gücüne olan ihtiyaç da gittikçe artmaktadır. Bu nedenle mezunların iş bulma olanağı çok geniştir. Bu bölümü bitirenler kamu kuruluşları ve özel kurumlarda çalışma olanağına sahiptirler.

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

 

Bilgisayar Bilimleri programında, bilgisayarla ilgili kuramsal ve uygulamada ortaya çıkan ya da çıkacak olan problemlerin çözümü ve ortadan kaldırılmasına dönük bir eğitim öğretim çalışması uygulanır. Bu programdan mühendislerin bilgi işlem merkezinde kendilerini bekleyen sorunlara çözüm getirebilecek bir bilgi ve yetenek düzeyinde mezun olmaları amaçlanmıştır. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Bilgisayar Bilimleri / Bilgisayar ve Enformatik / Sistem Mühendisi" Unvanı verilir. Bilgisayar teknolojisi geliştikçe bu alanda yetişmiş teknik insan gücüne olan ihtiyaç da gittikçe artmaktadır. Bu nedenle mezunların iş bulma olanağı çok geniştir. Bu bölümü bitirenler kamu kuruluşları ve özel kurumlarda çalışma olanağına sahiptirler.

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölüm, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ve ilgili kurumlarda alanlarıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilere kazandıracak elemanlar yetiştirir.

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

 

Bu programın amacı; iş hayatının ve toplumsal yaşamın, bilgi toplama ve bu bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında bilgili, donanımlı elemanlar yetiştirmektir.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümün amacı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ve ilgili kurumlarda, alanlarıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilere kazandıracak elemanlar yetiştirmektir.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA

 

Bu programın amacı; işletmelerde muhasebe ve muhasebecilik mesleğinde, vergi ve muhasebe kayıtlarını bilgisayarlara kaydederek istenilen bilgilerin kısa zamanda elde edilmmesini sağlayacak ara elemanları yetiştirmektir. Bu alanda çalışmak isteyen adayların, matematik ve mantık konularına meraklı ve başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde dikkatle durabilen ve titiz, sorumluluk duygusu güçlü kişiler olmaları gerekmektedir.

BİLİŞİM YÖNETİMİ

 

Bu bölümün amacı, bilişim teknolojisi alanında yönetici olarak görev yapacak uzmanlar yetiştirmektir. Gelişen teknolojiyle birlikte tüm sektörlerde kullanılan bilişim teknolojisi çok önemli hale gelmiştir.

BİTKİSEL ÜRETİM

 

Bitkisel Üretim Bölümü'nün eğitim konusu, tarım, bağ, sebze ve meyve geliştiriciliğinin bilimsel yöntemlerle yapılması, ürünlerin toplanması, korunması, pazarlanması ve ıslahının yapılmasıdır.

BİYOKİMYA

 

Bu bölümde canlıların kimyasal özellikleri, yapılanmaları ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır.

BİYOLOJİ

 

Bu bölüm, canlıların evrimi, yeryüzünde dağılımı, anotomisi ve fizyolojisi ile ilgili olarak bütün canlıların üzerinde eğitim ve araştırma yapar.

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölüm, canlıların evrimi, yeryüzünde dağılımı, anotomisi ve fizyolojisi ile ilgili olarak bütün canlıların üzerinde eğitim ve araştırma yapar.

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ

 

Bu programın amacı; bilgisayar ve enformasyon alanında ara elemanlar yetiştirmektir.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

 

Biyomedikal Mühendisliği, sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarım, üretim, geliştirme, teknik işletme ve bakım-onanm faaliyetlerini kapsar.Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme faaliyetlerini yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elamanlar yetiştirmeyi amaçlar.

BİYOMÜHENDİSLİK

 

Biyomühendislik; moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre metabolizması ile temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen biyolojik teknikler ve mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bunlarda karşılaşılan sorunlara uygulandığı bir bilim dalıdır.

BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI

 

Bu programda Bulgar dili, kültürü ve edebiyat eserleri incelenmektedir. Lisans eğitimi süresi 4 yıldır. Dil ve edebiyat eğitimi birlikte uygulanmaktadır. Bulgar dilinin öğretilmesinin yanısıra, edebiyat ve kültüre ait bilgilerin de kazandırılması amaçlanmaktadır. "Dilbilimci" Unvanı alan mezunlar, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgili alanlarda, tercüme işlerinde çalışabilirler.

BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümde, büro yönetimi konusunda almış olduğu eğitimi ortaöğretim kurumlarında veya ilgili kuruluşlardaki öğrencilere aktaracak nitelikte öğretmen yetiştirilir.

COĞRAFYA

 

Bu bölümde çevre insan ilişkileri, yeryüzündeki doğal çevrenin özellikleri, çevrede meydana gelen fiziki ve beşeri olayların dağılışı konularında inceleme ve araştırma yapılır. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Coğrafyacı" unvanı verilir.Coğrafya bölümünü bitirenler araştırmacı olabildikleri gibi, pedagoji eğitimi aldıkları takdirde ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak da çalışabilirler. Bunların dışında yüksek lisans programını bitirenler Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve çeşitli bakanlıklarda, "Jeomorfolog" Unvanı ile teknik eleman olarak çalışabilirler. Fakat bu kuruluşlardaki teknik eleman kadrosunun çok kısıtlı olduğu unutulmamalıdır.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ:

 

Bu programda coğrafya alanında öğretmen yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapılmaktadır.Mezunlarına Lisans Diploması ve "Coğrafya Öğretmeni" unvanı verilir.- Coğrafya Öğretmenliği bölümünü bitirenler resmi ya da özel okullarda öğretmen olarak çalışabilirler.

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

 

Temel Türkçe, Orta Türkçe, Yüksek Türkçe, Temel Rusça, Tatar Şivesi, Kırgız Şivesi, Türkmen Şivesi gibi çağdaş Türk lehçelerini inceleyen, diğer dillerle kıyaslamasını yapan, ortak yönlerini araştıran bilim dalıdır.

ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI

 

Bu programda Yunan Dili ve Edebiyatı, Yunan Yarımadası, Ege ve Batı Anadolu'yu kapsayan alanda oluşan Yunan uygarlığı konusunda eğitim yapılır.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

 

Bu bölümde, çalışma hayatındaki sosyal öğelerin ilişkileri, işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası, uluslararası planda sosyal politika alanlarında eğitim ve araştırma yapılır. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanı" unvanı verilir. Mezunlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtiçi ve yurtdışı birimlerinde, SSK, Bağkur gibi sosyal güvenlik kurumlarında müfettiş ya da uzman olarak; özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler bölümlerinde danışman olarak çalışabilirler. Ayrıca yabancı dil bilmek koşulu ile kamu yönetimi, iktisat, işletme mezunlarının çalışabildikleri alanlarda da görev alabilirler.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

 

Çevre Mühendisliği programı, gelişen teknolojiyle ortaya çıkan toprak, su, hava kirliliğinin giderilmesi konusunda yapılacak çalışmaların tasarımı ve projelendirilmesi ile insan sağlığı ve refahına uygun çevre koşullarının sağlanması konularında eğitim ve araştırmalar yapar. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Çevre Mühendisi" unvanı verilir.Çevre bilinci arttıkça, çevre sorunlarına daha kalıcı ve kökten çözüm aranmaya başladıkça bu konuda eğitim görmüş teknik insan gücüne olan ihtiyaç da artacaktır. Çevre mühendisleri genellikle planlamacı olarak, Çevre, Bayındırlık, Kültür, Ulaşım, Sanayi ve Ticaret, Tarım, Orman Bakanlıklarında ve belediyelerde görev alabilirler.

ÇİÇEK, ÖRGÜ, DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümde meslek liseleri, pratik sanat okulları ve yaygın öğretim kurumlarına öğretmen yetiştilir. Yalnız Dekoratif El Sanatları, Dekoratif Sanatlar, El Sanatları ve Giyim Kolu çıkışlı adaylar alınır. Bu alanda eğitim yapmak istersen; sanat ilgi ve yeteneğin ile el becerilerinin gelişmiş olmalı. Ayrıca öğretmen olmak istersen, sözel yeteneğin ve ikna özelliğin gelişmiş, insanlarla sağlıklı ilişki kurabilen, kendini iyi ifade edebilen, sabırlı, öğrenmek ve öğretmekten hoşlanman gerekir.

ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI

 

Bu programda Çin Dili ve Edebiyatı ile Çin uygarlığı, Çin-Japon dilleri arasındaki ortak noktalar konusunda eğitim verilir.

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümlerin amacı; çocukların sağlık, gelişim, beslenme ve eğitimi konusunda gerekli bilgilerle donatılmış öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programlara yalnız Çocuk Gelişimi ve Bakımı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Çocuk Gelişimi Bölümü çıkışlı adaylar alınacaktır. Lisans eğitimi süresi 4 yıldır. "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni" Unvanı alan mezunların, özel okulların ana sınıflarında ve kreşlerde çalışma olanağı vardır. Bu bölümden mezun olanlar çocuk hastanesi ve ana çocuk sağlığı merkezlerinde fiziki ve ruhsal gelişimin izlenmesinde danışman, televizyon ve radyo çocuk program yapımcısı, çocuk kitapları hazırlamada danışman olarak çalışabilirler.

DEKORATİF ÜRÜNLER ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölüm, meslek liseleleri, pratik sanat okulları, yaygın öğretim kurumlarına öğretmen yetiştirir.

DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ

 

Bu bölümün amacı, denizcilik sektöründeki teknik eleman yokluğunu gidermek, Türkiye ile kıyıdaş olan ülkelerle işbirliği yapılarak, denizlerimizin korunmasını ve temizlenmesini sağlamak, balıkçılık ve su ürünleri sektörüyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. Ayrıca, deniz teknolojisi konusunda bilimsel araştırma ve çalışmalar yapılır.

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

 

Bu bölüm, denizcilik işletmelerinin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş, işletmeler arasında ilişki kuracak yönetim elemanları yetiştirir. Deniz sektörü, deniz yoluyla taşıma, limancılık, işletmecilik, gemi yapımı, uluslararası anlaşmalar ve pazarlamalar, deniz sigortacılığı ve hukuku, marinacılık gibi konularda eğitim verir. Uluslararası düzeyde rekabet ve çalışma şartlan altında bulunan denizcilik sektörüne, kara ve denizde çalışabilecek üst düzey eleman yetiştirir..

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ

 

Bu programın amacı, deniz taşımacılığında işletme ve yönetim alanlarında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Denizcilik İşletmecisi ve Yöneticisi" Unvanı verilir. Denizcilik İşletmecisi çalıştığı işletmede para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması için yönetim planı düzenler, çalışmaları denetler, gemilerin yük ve yolcularını tam kapasite ile çalışacak şekilde artırmak için önlemler alır. Çalıştığı işletmeye bağlı olan ya da olmayan gemi, yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar. Mezunlar, yerli ve yabancı denizcilik işletmeleri, gemi acentaları, liman başkanlıkları ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri gibi kurumlarda Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi konularında görev alabilmektedir.

DERİ MÜHENDİSLİĞİ

 

Çeşitli hayvan derilerinin ekonomik değer kazanmasını sağlayıcı teknolojinin geliştirilmesi bu bölümde incelenir ve araştırılır.

DİLBİLİMİ

 

Bu bölümde, başta anadil olmak üzere çeşitli dillerin yapısı-, kullanımı ve tarihi ile ilgili karşılaştırmalı bilgi verilir ve dillerin gelişimiyle ilgili araştırmalar yapılır.

DİŞ HEKİMLİĞİ

 

Diş Hekimliği Fakültesi, ağız boşluğunun ve diş sağlığının korunması, diş ve dişeti hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile protez yapımı konularında eğitim, öğretim ve araştırma yapar. Diş Diş hekimliği fakültesinin ilk iki yılını başarı ile tamamlayan öğrenciye Temel Diş Hekimliği Bilimlerinde Önlisans Diploması; beş yıllık eğitim sonunda ise yüksek Lisans Diploması ve "Diş Hekimliği" unvanı verilir. Serbest çalışmak isteyen bir diş hekiminin muayenehane açacak, alet ve malzeme alacak kadar sermayesi olmalıdır. Muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Türk Tabibler Odasına başvurması, Sağlık Bakanlığı'ndan muayenehane açma izni alması ve durumu Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na bildirmesi gerekir. Diş hekimleri resmi ve özel hastanelerde ya da dispanserlerde çalışabildikleri gibi bir kısmı da uzmanlık eğitimi görüp; üniversitelerde görev almaktadırlar.

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON (BİLGİ BELGE YÖNETİMİ)

 

Kayıtlı bilginin sağlanması, düzenlenmesi ile dokümantasyon ve enformasyon merkezlerinin kuruluş ve işleyişinde gerekli, teori, yöntem ve teknikler konusunda eğitim ve öğretim verilir.

DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümde, döküm alanında kazanacağı bilgileri ortaöğretim kurumlarında veya ilgili kuruluşlardaki öğrencilere aktaracak öğretmenler yetiştirilir.

EBELİK

 

Bu bölümde, ana-çocuk sağlığının korunması ve tedavi hizmetlerininyürütülmesinde görev alacak sağlık elemanları yetiştirilir.

ECZACILIK

 

Eczacılık Fakülteleri, sentetik, yarı sentetik ya da biyolojik kökenli ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, kaliteli ilaç üretimi ve ilaçların saklanması, kullanılması gibi konularda eğitim ve araştırma yapar. Mezunlara Lisans Diploması ve "Eczacı" unvanı verilir. Eczacılar, kendilerine ya da başkalarına ait eczanelerde reçeteyle doktorlarca istenen ilaçlan hazırlar; hazır olanları müşteriye satar, reçetesiz satılan ilaçlar konusunda müşterileri uyarırlar. Eczacıların çoğunluğu, kendilerine ya da başkalarına ait eczanelerde, hastane eczanelerinde sorumlu eczacı olarak, ilaç endüstrisinde araştırmacı yada ilaç tanıtıcısı olarak çalışırlar. Yabancı dil bildikleri takdirde ilaç fabrikalarının pazarlama bölümüne bağlı olarak "ürün yöneticisi" adıyla yüksek Ücretlerle iş bulabilmektedirler.

EKONOMETRİ

 

Bu program iktisadi kanunların sayısal, olarak ortaya konması, çeşitli iktisadi sorunların niceliksel olarak incelenmesi ve bunlara uygun iktisadi kararların alınması konularında eğitim ve araştırma yapar. Ekonometri programında, lisans eğitimi süresince iktisat programının temel ve uygulamalı derslerinin çoğu verilir. İktisadi konuların yanında sayısal düşünmeye dayalı, matematik, istatistik, yöneylem ve bilgisayar alanlarındada eğitim verilir. Eğitim süresi 4 yıldır. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Ekonometrist" Unvanı verilir. Ekonometristler, iktisatçıların aldıkları derslerin çoğunu aldıklarından, iktisat mezunlarının çalıştıkları tüm alanlarda iş bulabildikleri gibi, kamu ya da özel sektördeki kuruluşların araştırma birimlerinde, uluslararası iktisat, mikro ve makro iktisat, yöneylem alanlarında da uygulamaya dönük araştırmacı olarak görev alabilirler.

EKONOMİ

 

Bu bölüm, hammadde ve insan gücü gibi kaynakların en etkin ve en kârlı biçimde kullanılması, kaynakların arttırılması, üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim.ve araştırma yapar.

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

 

Elektrik Mühendisliği programının amacı, kuwetli akımların üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili sistemlerin ve projelerin yapımını sağlayacak, kullanımını ve denetimini yapabilecek teknik insan gücünü yetiştirmektir. Bu bölümü tercih edecek öğrencilerin fen derslerine ilgi duyması, araştırıcı bir yapıya ve bilimsel tutuma sahip olması beklenir. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Elektrik Mühendisi" Unvanı verilir. Mezunların iş bulma olanakları geniştir, özellikle kamu kurumlarına ait işletmelerde, Enerji Dairesi, Elektrik İşleri Etüt Dairesi, İller Bankası ya da belediyelerde çalışabilirler.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 

Bu bölümde elektrik üretme, iletme ve dağıtma ile ilgili sistemlerin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi ile, her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapımı ve işletilmesi ile ilgili öğretim yapılır. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Elektrik-Elektronik Mühendisi" Unvanı verilir. Mezunlar Türk Telekom, Türk Kablo, TRT, TEK gibi kamu kuruluşlarının yanında, haberleşme, bilgisayar, bakım-onarım konularında faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler. Bu bölüm mezunlarının çalışma alanları ve iş bulma olanakları fazladır. Mezunlarının iş bulma sıkıntılarının olmamasının yanı sıra, iyi maddi koşullarda çalışabilmeleri, elektrik-elektronik mühendisliğinin en cazip ve popüler meslekler arasında yer almasında etkili olmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği programında dört uzmanlık alanı vardır. Bunlar Sistemler, Elektronik, Katı Hal Elektroniği ve Enerji Dönüşümüdür.

ELEKTRONİK

 

Bu programın amacı; her türlü elektronik aletlerin ve elektronik devrelerin üretimi ve sanayide uygulanmasını sağlayacak, bu aletlerin bakımı, onarımı konusunu gerçekleştirebilecek ara elemanlar yetiştirmektir.

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 

Elektrik Mühendisliği programı, zayıf akımla çalışan her türlü alet ve iletişim sistemlerinin projelendirilmesi, yapılması, dağıtılması, işletilmesi ve bakımı için gerekli teknik insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Elektronik mühendisliğini seçmeyi düşünen öğrencilerin matematik, fizik, kimya derslerine karşı çok ilgili, araştırmadan, çalışmaktan yılmayan yaratıcı ve dikkatli olma özelliklerini taşımaları gerekmektedir. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Elektronik Mühendisi" unvanı verilir.Bu bölümlerin mezunlarının çalışma alanları ve iş bulma olanakları fazladır. Türk Telekom, Türk Kablo. ASELSAN, TRT, TEK gibi kamu kumluşlannda çalışabilecekleri gibi özel sektörde de çalışma alanı bulabilirler.

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde temel olarak diğer mühendislik bölümünde verilen eğitim uygulanır. Elektronik, Telekomünikasyon, Devreler ve Sistemler. Elektromagnetik Alan ve Mikro Dalga Tekniği Anabilim Dallarında uzmanlaşmak mümkündür. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Elektronik ve Haberleşme Mühendisi" Unvanı verilir.Mezunlar, haberleşme, bilgisayar bakım-onarımı konularında faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alabilirler.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

 

Endüstri Mühendisliği, en genel anlamda ürelim-yönetim sistemlerinde verimliliği ve üretkenliği artırmak için yapılan çalışmaların tümüdür. Üretim-yönetim sistemlerinde, makine, malzeme, insan, yöntem, bilgi gibi çok sayıda ve değişik tür bilgiler alınıp dönüştürülerek mal ve hizmet üretilir. Bu mühendislik dalında makine, hammade ve işgücünün en etkin ve ekonomik olarak kullanılması, üretim araçlarının seçimi, düzenlenmesiyle ilgili her türlü kontrol ve analiz çalışmaları yapılmaktadır. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Endüstri Mühendisi" unvanı verilir. Endüstri Mühendisliği günümüzde önemli bir yere sahip ve geleceği parlak bir mühendislik alanıdır. Endüstri mühendisleri, endüstri alanındaki çeşitli işletmelerde, kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda, büroda, bankalarda, danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Çoğunlukla da büyük ölçekli şirketlerde proje yöneticisi olarak ilerlemektedirler. Bölüm mezunları işletmelerde. Planlama, Pazarlama, Organizasyon, Finansman, Üretim, Kalite Kontrol ve Bilgisayar bölümlerinde orta ve üst düzeyde yöneteci olarak görev alabilmektedir.

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

 

Endüstri tasarımı en kısa biçimde, "seri üretilen nesnelerin tasarımlanması" olarak tanımlanabilir. Seri üretim ve nesnelerin tasarımlanması iki üretim yöntemi içerir: Nesne tasarımında (yani seri üretmişiz endüstri tasarımı) en önemli faktör üretimin elle ve tek tek yapılmasıdır. Nesne tasarımı, insanlığın oluşmasından itibaren varolan, başlangıçta ilkel insanların el yeteneklerini artırıcı aletler meydana getirmesinden kaynaklanarak, insanın entellektüel kapasitesinin artmasına paralel olarak birer sanat eseri olmasına yönelen bir süreçtir. Seri üretim (yani yaratıcı tasarımsız endüstri tasarımı) ise ürün mühendisliğini çağrıştırır. Ürün mühendisliğinde ise, nesne, teknik ve ekonomik verimliliğin biçime dönüşmesidir. Endüstri tasarımı ise nesneyi tüm varlığı içinde ele alır. Endüstri tasarımında nesnenin, tümüyle insan, çevre ve yaşantısına katkıda bulunması amaçlanmaktadır. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Endüstri Ürünleri Tasarımcısı" unvanı verilir. Mezunlar otomotiv endüstrisi, mobilya endüstrisi, iç mimarlık-dekorasyon, grafik tasarım ve ambalaj konularında çalıştıkları gibi kişisel eğilimlerine göre de kendilerinin özel tasarım bürolarını kurabilirler.

ENDÜSTRİYEL TASARIM

 

Endüstri Ürünleri tasarımı iki üretim yöntemi içerir: Nesne tasarımının ( üretimsiz endüstri tasarımı) özelliği elle ve tek tek yapılmasıdır. Nesne tasarımı, insanlığın varoluşundan, entellektüel kapasitesinin artmasına paralel olarak, sanat eserine yönelen bir süreçtir. Seri üretim (yaratıcı tasarımsız endüstri tasarımı) ise ürün mühendisliğini çağrıştırır. Ürün mühendisliğinde tasarım, teknik ve ekonomik verimliliğin biçime dönüşmesidir. Endüstri tasarımında, nesnenin, tümüyle insan, çevre ve yaşantısına katkıda bulunması amaçlanır.

ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

 

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesine bağlı bu bölümde meslek liselerine öğretmen yetiştirmek amacıyla öğretim yapılmaktadır. Programın genel kontenjanının %50'si Teknik Liseler ve Endüstri Meslek Liseleri çıkışlı adaylara ayrılmıştır. Lisans eğitimi süresi 4 yıldır. Mesleki derslerin ve pedagoji derslerin yanı sıra matematik, bilgisayar gibi dersler de okutulmaktadır. "Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni" Unvanı alan mezunlar, meslek liselerinde öğretmenlik yapabilirler ya da çeşitli sanayi kuruluşlarında eğitimleri ile ilgili alanlarda çalışma olanağı bulabilirler.

ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ

 

Bu bölüm, çeşitli sanayi kuruluşları, fabrika, banka, fınans kurumlan, askeri ve sivil amaçlı devlet kurumlarına ülkemizin bu konudaki ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirir.

ENFORMATİK

 

Enformatik bölümünde verilen eğitim daha çok işletme konuları ile iç içe olduğundan ve salt "Enformatik" eğitimi genel olarak "Bilgisayar Mühcndisliği"ne yöneldiğinden bu bölüm için "İşletme Enformatiği" adının kullanılması programın tanıtılması açısından daha uygundur. Ağırlıklı olarak işlenen konu, ticari işletmelerin sorunlarının daha kolay çözülebilmesi için bilgisayarın hangi alanlarda kullanılabileceğidir. İşletme Enformatiği genelde sosyal ve iktisadi bir disiplin olarak yorumlanmaktadır. Ancak aynı zamanda bir mühendislik disiplinidir. Çünkü; İşletme Enformatiği uzmanı, başarılı olmak istiyorsa, bir mühendis gibi bilgisini sadece teorik çalışmayla değil, bilgisayar ve bilgisayar destekli uygulama sistemleri ile çalışmakla pekiştirecektir. Enformatik Bölümünde öğretim dili Almanca olduğundan bu bölümü kazanan öğrenciler eylül ayı içerisinde Almanca yeterlik sınavına tabi tutulmaktadıriar.Almanca bilgisi yeterli olmayanlar bir yıl hazırlık sınıfında okumaktadırlar. Bu programı bitirenlere lisans diploması verilir. Mezunlar işletmeci Unvanı ile görev yapabilirler. Eğitim, meslek ve iş hayatının gereksinimleri doğrultusundadır. Çoğu işletme, mezunlarda iktisadi ve sosyal bilimlere ait, özelliklede işletme enformatiği bilgisine sahip olmaları koşulunu aramaktadır. Bu nedenle mezunların iş bulma şansları oldukça yüksektir. Enformatik bölümü mezunları işletme ve iktisat bölümü mezunlarının çalıştığı her alanda görev alabilirler.

EV EKONOMİSİ

 

Bu bölümünün amacı, özellikle kırsal kesimdeki ailelerin, ekonomik davranma açısından bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve araştırma yapmaktır. Varolan kaynak ve olanakları daha iyi kullanarak, ailelerin ekonomik düzeylerine uygun yaşam sağlamalanyla ilgili konulan, ekonomik, psikolojik, sosyal, fiziksel, hijyenik ve estetik yönleri ile ele alacak ve onlara yardımcı olacak elemanlar yetiştirilir.

FARS DİLİ VE EDEBİYATI

 

Fars dilinin öğretilmesi yanında, İran tarihi, coğrafyası, islâmiyetten önceki İran dilleri, dinleri ve edebiyatları; İslami İran Edebiyatı hakkında eğitim ve araştırma yapılır.

FELSEFE

 

Bölümün amacı, bilgi ile maddenin kaynağı ve kapsamı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi problem alanlarında, düşünce üretebilecek elemanların yetiştirilmesi ve bu konularda inceleme, araştırma yapılmasıdır.

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu programda ortaöğretim kurumlarında Felsefe Grubu Öğretmenliği yapacak elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Mezunlar "Felsefe Grubu Öğretmeni" Unvanı ile ortaöğretim kurumlarında görev alabilirler.

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümün amacı, ilköğretim okullarında gereksinim duyulan Fen Bilimleri öğretmenlerini yetiştirmektir.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ

 

Fizik Mühendisliği, fizik biliminin tum teorik bilgileriyle günlük yaşamda karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik konularda eğitim ve araştırma yapılan bir mühendislik dalıdır.Mezunlarına Lisans Diploması ve "Fizik Mühendisi" unvanı verilir. Fizik Mühendisleri, fizikçilerin ortaya koydukları temel fizik bilgilerini teknolojinin ve endüstrinin ihtiyaçlarına göre düzenler. Özellikle telekomünikasyon ve elektronik alanında elde edilen bilgilerin sentezini yapar ve uygulanabilir özellik kazandırırlar. Fizik Mühendisleri özellikle elektronik ve bilgisayar üretim sektöründe, kalite kontrol birimlerinde, sağlık fizikçisi olarak çalışabilirler.

FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Fizik Öğretmenliği lisans programı eğitim fakültelerine bağlı olarak yürütülmektedir. Bu lisans programında tüm fizik bilgisine sahip eğitici eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Lisans eğitimi süresince öğrenciler fizik bilgileri yanında öğretmenlik meslek bilgisi kazandırıcı dersler okumaktadırlar. Bu bölüme ilgi duyan kişilerin herşeyden önce öğretmenliği çok sevmesi, konuşma ve anlatma yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Eğitim süresi 5 yıldır. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Fizik Öğretmeni" Unvanı verilir. Fizik öğretmenleri orta dereceli okullarda çalışabilecekleri gibi özel eğitim kurumlarında da iş bulma olanağına sahiptirler.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

 

Bu bölüm, doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konup, tedavi edilmesi gereken kimselere çeşitli tedavi yöntemleri uygulanmasıyla ilgilenir. Hastayı mümkün olduğu kadar bağımsız ve toplumda kendi işini görür duruma getirme konusunda eğitim ve araştırma yapar. Modern tıbbın gereksinmelerinden doğmuştur.

FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI

 

Bu programda, Fransız dil bilgisi geliştirilmekte ve Fransız edebiyatı, tarihi, önemli Fransız yazarları ve edebi akımları incelenmekte ve araştırılmaktadır. Bu bölüme girebilmek için, Yabancı Dil Testinde Fransızca sorularının cevaplanması zorunludur. Lisans eğitimi süresi 4 yıldır. "Dilbilimci" Unvanı alan mezunlar, çeviri ve tercüme işlerinde çalışabilir, elçiliklerde, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgilenen kuruluşlarda görev alabilirler. Öğretmenlik sertifikası olanlar ortadereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu programda ortaöğretim kurumlarındaki müfredata göre öğrencilere Fransızca öğretecek eğitimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu bölüme girmek için, Fransızca testinin cevaplanması zorunludur. Lisans eğitimi ve süresi 4 yıldır. Bu programda yoğun olarak Fransızca eğitim ile birlikte öğretmenlik formasyonu dersleri de yer almaktadır. Mezunlar, yabancı dilde ya da Türkçe öğretim yapan orta dereceli okullarda Fransızca öğretmeni olarak görev alabilirler.

GAZETECİLİK

 

Haberin kaynağından başlayarak baskı aşamasına kadar olan temel bilgileri ve uygulamaları süreli yayınların baskısına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür. Temel Gazetecilik, Gazete Yayınlama Tekniği, Anayasa, İktisat, Sosyal Politika, Kamu Maliyesi, Devlet Hukuku gibi dersler 4 yıllık eğitim programı içinde verilmektedir. Bu bölümü bitirenler gazetelerin ve dergilerin yazı işleri kadrolarında, muhabir kadrolarında (spor muhabiri.politika muhabiri, polis muhabiri, savaş muhabiri vb.) reklam firmalarında, TRT'de ve özel kanallarda görev alabilirler. Meslekte başarılı olmak, kişinin kendi kendini yetiştirmesi ve çabasına bağlıdır. Mezunların iş olanakları oldukça fazladır.

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ

 

Mesleki eğitimin amaçlarına uygun öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan bu bölüm, geleneksel Türk El Sanatları'nın unutulmasını engelleyecek ve sanat dünyasında yerini alacak insanları eğitecek öğretmenleri yetiştirir.

GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ

 

Gemi İnşaatı Mühendisliği programı her türlü deniz taşıtının ve gemi makinelerinin tasarımı, geliştirilmesi projelendirilmesi ve ekonomik olarak üretimi için gerekli insan gücünü yetiştirir. Gemi İnşaatı Mühendisi sipariş edilen taşıtın hangi koşullarda, hangi amaçlarla kullanılacağını dikkate alarak malzemenin özelliklerini de düşünerek hesaplamalar yapar, geminin inşa edilmesi sırasında denetlemelerde bulunur. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Gemi İnşaatı Mühendisi" ya da "Gemi Makineleri Mühendisi" unvanı verilir. Ülkemizde son yıllarda denizcilik faaliyetleri hızla artmıştır, bunun sonucunda da bu mühendislik dalına artan bir şekilde gereksinim duyulmaktadır. Gemi İnşaatı Mühendisleri, kamu iktisadi teşekküllerinde, resmi ve özel tersanelerde, gemi yapımı ve donatımı konularında, mühendislik hizmetleri gereken endüstri kuruluşlarında idareci ve teknik eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca deniz taşımacılığı yapan işletmelerde de görev alabilirler.

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

 

Bu bölüm, gemi makineleri işletmelerinin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi almış işletmeci arasındaki ilişkiyi kurabilecek yönetim elemanları yetiştirir.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

 

Gıda Mühendisliği, gıdaların işlenmesi, saklanması, taşınması ve yeni gıdaların geliştirilmesi konularında çağdaş bilimsel yöntemleri ve mühendisliği uygulayan yeni bir mühendislik dalıdır. Gıda Mühendisliği bölümü, gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi ve gıda kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak korunması, artıklarından, yeni besin oluşturulması, ham maddelerden çok yönlü yararlanılması ve böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin arttırılması konusunda araştırma ve eğitim yapar.Mezunlarına Lisans Diploması ve "Gıda Mühendisi" unvanı verilir. Gıda Mühendisleri gıda konusunda temel olarak iki ayrı alanda çalışabilirler: Üretim ve kalite kontrol. Gıda üreten işletmelerde çalışanlar, üretimin denetlenmesi ve geliştirilmesi; kalite kontrolde çalışanlar ise çeşitli aşamalarda üretilen gıdaların kontrol edilmesi işleriyle ilgilenirler. Kamu sektöründe ve özel sektörde proje mühendisi, işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman ya da kalite kontrol uzmanı olarak çalışabilmektedir. Bu fakültelerden mezun olanlar iyi yetişmişlerse iş bulma konusunda zorluk çekmezler. Gıda Mühendisleri, Tarım, Sağlık, Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarında, belediyelerde ve özel sektörde proje mühendisi, yatırım uzmanı danışmanı ya da kalite kontrol uzmanı olarak görev alabilirler.

GIDA TEKNOLOJİSİ

 

Bu programın amacı, daha kaliteli besin ürünlerinin üretilmesi işinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bu program "Süt İşleme Teknikerliği" ve "Gıda kalite Kontrolü" olmak üzere iki alt bölüme ayrılır. İki bölümün ortak dersleri matematik, fizik, kimya ve mikrobiyolojidir. Gıda kalite kontrolü bölümünde gıda analiz ve değerlendirme teknikerleri, gıda teknolojisi, gıda kalite kontrolü ve gıda mevzuatı gibi dersler; süt teknolojisi bölümünde ise, süt ve mamulleri mikrobiyolojisi, süt işletmelerinde kullanılan yardımcı maddeler, fermente süt mamulleri teknolojisi, tereyağ ve peynir yapımı teknikleri gibi dersler okutulur.

GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ

 

Alanıyla ilgili konu ve becerileri, çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerinekazandıran öğretmenler yetiştirmeyi amaçlar. Hazır Giyim, Deri Konfeksiyon, Giyim, Hazır Giyim (Konfeksiyon), Moda Resim, Moda Tasarımı, Örme Hazır Giyim, Terzilik, Erkek Terziliği ve Kadın Terziliği Bölümü çıkışlı adaylar alınır.

GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümde görme engellilerin öğretiminde görev alacak uzman eğitimciler yetiştirilir.

GRAFİK

 

Bu bölümün amacı, deneme ve araştırmalar yolu ile çağdaş sanat değerlerini anlatarak öğrencilerin şekillendirme ve özgün anlatım ifadelerini bulmalarını , kendi kişisel düşüncelerini özel bir grafik anlatım diliyle gerçekleştirerek, "sanat eseri" oluşturmalarım sağlamaktır.

GRAFİK TASARIM

 

Bu bölüm, grafik tasarım alanında, öğrencilerin profesyonel tasarım becerilerini geliştirirken, görsel iletişim tekniklerini kullanarak, serbest grafik ve reklam grafiği alanlarında yaratıcı elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

GÜVERTE

 

Bu bölüm, denizcilik alanında görev alacak güverte uzmanı yetiştirmek üzere teknik eğitim verir.

 
 

HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

 

Bu programın amacı; sembol, haber, yazı ve bunun gibi her çeşit bilginin telefon, radyo, optik ya da elektromanyetiksistemlerle iletilmesindeki yapıların kurulması, işletilmesi alanında çalışacak ara eleman yetiştirir.

HALK BİLİMİ(FOLKLOR)

 

Halk bilimi, ulusal kültürü bilimsel olarak inceleyen, değerlendiren, gerektiğinde bilimsel bulgularını uygulamaya koyan bir bilim dalıdır. Gelenek, görenek ve halk edebiyatı, sosyal, ekonomik, hukuk, yönetim, eğitim, sanat, zanaat gibi kültür ürünlerini inceler. Bunun yanısıra, ulusal ve uluslararası bibliyografyalar, açık hava müzeleri, arşivler, monografik ve kartografik çalışmalara yer verilir.

HALKLA İLİŞKİLER

 

Bu programın amacı; özel kurumlarda ve kamu kurumlarında, kurumu halka tanıtacak, kurumun çalışmalarına karşı halkta ilgi uyandıracak çevrede olumlu izlenimler yaratacak ilişkileri kurabilen ara elemanlar yetirştirmektir. Basın fotoğrafçılığını ve kitle haberleşme kurumlarını içeren konularda eğitim ve araştırma yapar. Öğrenim suresince Sosyoloji, Psikoloji, Genel Psikoloji, Halkla İlişkiler, Reklamcılık gibi dersler okutulur.

HARİTA KADASTRO

 

Bu programın amacı; baraj, imar, kadastro, yol, sulama ve kurutma gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapımı ve uygulamasında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Harita Kadastro bölümüne başvuracak bir adayın, açıkhava çalışmalannı seven, çizim, hesaplama ve uygulama faaliyetlerine katılabilecek nitelikte, bedence sağlam kişiler olmaları gerekmektedir.

HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ

 

Bu mühendislik programları ayrı ayrı isimler taşımasına rağmen birbirine yakın fonksiyonlar yerine getirmektedirler. Bu mühendislik programlarının amacı gelişen hava ulaşım araçlarının yapımı, bakımı, tasarlanması ve araçların güvenli bir biçimde seyredebilmesi için gerekli önlemleri alabilecek teknik insan gücünü yerleştirmek ve araştırma yapmaktır. Makine, inşaat, elektrik ve metalürji mühendislikleriyle ortak özelikler taşıyan bu mühendislikler, çeşitli mühendislik sistemlerinin hava ile etkileşimlerine ilişkin sorunlarını inceler ve bu konuda eğitim yapar. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Uçak Mühendisi/Havacılık Mühendisi" Unvanı verilir. Ülkemizde uçak sanayinin kurulmasından sonra Havacılık ve Uçak Mühendislerine oldukça büyük gereksinme duyulmaktadır. Mezunların iş bulma konusunda pek sıkıntı çektikleri söylenemez. THY, Türk Silahlı Kuvvetleri, TUSAŞ gibi kurumlar yanında ülkemizde gelişmeye başlayan uydu sistemleri ve havacılık sanayinde de iyi koşullarda çalışabilmektedir.

HAYVANSAL ÜRETİM

 

Hayvansal Üretim BölümU'nUn eğitim konusu, küçük ve büyük baş hayvan geliştiriciliğinin bilimsel yöntemlerle yapılması, üremesi, bakımı ve pazarlanmasıdir.

HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu Bölüme yalnız Deri-Hazır Giyim, Deri Konfeksiyon, Giyim, Hazır Giyim, Hazır Giyim (Konfeksiyon), Moda Resim, Moda Tasarımı, Örme Hazır Giyim, Terzilik, Erkek Terziliği ve Kadın Terziliği çıkışlı adaylar alınır. Alanıyla ilgili eğtimi vererek konusunda uzman öğretmenler yetiştirilir.

HEMŞİRELİK

 

Hemşirelikte, birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hasta bakımının planlanması, hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanmasıyla ilgili eğitim görülür.

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

 

Hidrojeoloji Mühendisliği programının amacı, yeraltı ve yerüstündeki akışkan kaynakların karakteristiklerini saptamak üzere çalışmalar yapabilecek nitelikteki insan gücü yetiştirmektir. Hidrojeoloji Mühendisliği, özellikle içme, kullanma ve sulama amacıyla, ayrıca hidrolik ve jeotermal enerji üretimi için gereken miktarda ve kalitede yeraltı suyunun varlığını saptamak için gerekli teknik bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlar. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Hidrojeoloji Mühendisi" unvanı verilir. Hidrojeoloji mühendisliğinin çok geniş çalışma alanı bulunmamakla birlikte jeoloji mühendislerinin çalıştığı alanlarda çalışabilirler. DSİ, MTA, İller Bankası, Çevre Bakanlığı ve belediyelerle bu konuda danışmanlık ve müteahhitlik hizmeti veren özel kuruluşlarda da görev alabilirler.

HİNDOLOJİ

 

Bu bölümde özellikle, "Hint-Avrupa Dil Ailesi" adı altında toplanan dillerin temeli kabul edilen Sanskrit dilinin özellikleri, tarihi, eldeki metinlerin tarihsel olarak düzenlenmesi konuları ele alınır.

HİTİTOLOJİ

 

Anadolu'nun göçmen kavmi Hititler'in kültür, tarih, edebiyat, sanat, hukuk, din gibi alanlarını araştıran anabilim dalıdır.

HUKUK

 

Programın amacı yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır. Mezunlarına Lisans Diploması ile "Hukukçu, Avukat, Savcı, Hakim" Unvanları veri lir. Avukat olmak isteyenler fakülteyi bitildikten sonra bir yıl süreli staj yapmak zorundadır. Mezunlar, hukuk müşaviri olarak da çalışabilirler. Hakim ya da savcı olmak isteyenler. Adalet Bakanlığı'nca açılan sınavı kazanmak,daha sonra da mahkemelerde staj yapmak zorundadırlar. Stajyerlik dönemini bitirenlerin kura ile atanacakları yerler belirlenir. Hukuk Fakültesini bitirenler, kaymakamlık, noterlik, müfettişlik, hariciye meslek memurluğu gibi alanlarda da iş bulabilmektedirler. Hukuk fakültelerinin ortak özellikleri uygulamaya yönelik eğitim vermemeleri ve çok kalabalık sınıflara sahip olmalarıdır. Ayrıca Hukuk Fakültelerinin hukuk sistemindeki ve yasalardaki değişmeleri yeterince takip etmemeleri öğrencinin yetişmesi bakımından eksikliktir.Ayrıca adaylar unutmamalıdırlar ki; hukuk eğitimi ağır, çok çalışmayı gerektiren ve ilk yıllarda uyum sağlanması güç olan bir eğitimdir.

 
 

İÇ MİMARLIK

 

Bu bölüm, mekan organizasyonuna yeni ve ekonomik çözümler getirecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. İnsan-ekipman- mekan sorunlarını, alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesinde temel verileri ele alarak yeniden bugün ve gelecek kaygısı ile araştırır.

İKTİSAT

 

Bu bölüm, hammadde ve insan gücü gibi kaynakların, en etkin ve en kârlı biçimde kullanılması, kaynakların arttırılması, üretilen ma| ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar. Ayrıca, iktisadi birimlerin, kurumların ve sistemlerin davranışlarını inceler.

İLAHİYAT

 

İslâm dinini bilimsel yöntemlerle inceleyerek, bilimsel tutumu benimsemiş, aydın din adamı yetiştirir.

İLETİŞİM

 

Haberin kaynağından başlayarak baskı aşamasına kadar olan temel bilgileri ve uygulamaları süreli yayınların baskısına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür. Temel Gazetecilik, Gazete Yayınlama Tekniği, Anayasa, İktisat, Sosyal Politika, Kamu Maliyesi, Devlet Hukuku gibi dersler 4 yıllık eğitim programı içinde verilmektedir. Bu bölümü bitirenler gazetelerin ve dergilerin yazı işleri kadrolarında, muhabir kadrolarında (spor muhabiri,politika muhabiri, polis muhabiri, savaş muhabiri vb.) reklam firmalarında, TRT'de ve özel kanallarda görev alabilirler. Meslekte başarılı olmak, kişinin kendi kendini yetiştirmesi ve çabasına bağlıdır. Mezunların iş olanakları oldukça fazladır.

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümde, ilköğretimde Din Kültürü ve Ahlak derslerini verecek öğretmenler yetiştirilir.

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümde, kendi alanında almış olduğu eğitimi ilköğretim kurumlarındaki öğrencilere aktaracak nitelikte öğretmenyetiştirilir. Zorunlu temel eğitimin 8 yıla çıkması sonucu açılan bir bölümdür.

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

 

Bu programda İngilizce okuma, yazma, anlama ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca İngiliz edebiyatı tarihi, edebi eserleri, eserlerin yazıldıkları dönemlerin siyasal yaşantısı ve fikir akımları da öğrencilere aktarılmaktadır. Bu bölüme girmek için ÖSS'de İngilizce Testinin çözülmesi zorunludur. Lisans eğitimi süresi 4 yıldır. "İngiliz Dil Uzmanı" Unvanını alan İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları TRT, Kültür, Turizm, Dış İşleri, Milli Eğitim Bakanlıkları, elçilikler gibi resmi kurumlarda, çeviri ve tercümanlık işlerinde, ithalat-ihracat firmalarında çalışabilirler. Pedagoji sertifikası alanlar ortadereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümde ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere müfredatlarındaki İngilizce dil bilgisini verebilecek eğitimcilerin yetiştirilmesi amaçlanır. Bu bölüme girmek isteyenlerin ÖSS 1999'da, Yabancı Dil Testi'nde İngilizce'yi seçme ve İngilizce sorularını yanıtlama zorunluluğu vardır.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

 

İnşaat Mühendisliği programında, köprü, yol, tünel, baraj, havaalanı gibi hizmet yapılarının ve endüstri yapılarının tasarımı, planlaması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapılmaktadır. İnşaat Mühendisliği, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi gibi uzmanlık alanlarına ayrılmıştır. Öğrenciler lisansüstü programlarda bu uzmanlık alanlarında kendilerini yetiştirirler. İnşaat Mühendisleri hangi uzmanlık alanında çalışırlarsa çalışsınlar yaptıkları binanın sağlamlığından ve dayanıklılığından sorumludurlar. Bir binanın yapımında kullanılacak her türlü malzemenin seçimi, alınması, iş planının hazırlanması hep inşaat mühendislerinin görev alanına girer. Mezunlarına Lisans Diploması ve "İnşaat Mühendisi" Unvanı verilir.İnşaat Mühendisliği de ülkemiz koşullarında gereksinim duyulan meslek dallarından biridir. Bu gereksinim gelecekte daha da artacaktır. İnşaat Mühendisleri özel mühendislik bürolarında ya da müteahhit olarak çalışabilecekleri gibi; Bayındırlık, Tarım, Orman, Enerji ve Tabu Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kamu iktisadi teşekküllerinde de görev alabilirler.

İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI

 

İspanyol dilinin gramer yapısını inceleyen ve İspanyol edebiyat ve kültürünü başlangıçtan günümüze kadar ele alan, belli başlı akımları, yazarları araştıran bilim dalıdır.

İSTATİSTİK

 

Bu bölümde, çeşitli alanlarda kulanılmak üzere veri toplanması, bu verilerin düzenlenmesi, sonuçlandırılması ve anlam çıkarılması tekniklerinin öğretilmesine yönelik eğitim verilir. İstatistik programında . bilinen teknik ve yöntemler dışında, yeni yöntemler geliştirilmesi için araştırma çalışmaları yapılır. İstatistik, matematiksel istatistik ve uygulamalı istatistik olmak üzere iki ilgi alanına sahiptir. Yeni istatistik yöntemleri geliştirmede matematiksel istatistik kullanır. Uygulamalı istatikte ise elde edilen tüm kuramsal bilginin, günlük yaşamda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılır.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bölümün amacı işitme engellilerin eğitimlerinde görev alacak uzman eğitimcileri yetiştirmektir.

İŞLETME

 

İşletme, mal ya da hizmet üreten kurumlarda verimi daha da artırmak için planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik bir programdır. Üretimin artmasında maddi kaynaklan, insan gücünü en ekonomik ve en verimli şekilde kullanmak için çalışmaları düzenlemek, planlamak ve denetlemek, işletmede temel prensiplerdir. Ürünün iyileştirilmesi, üretimin arttırılması, ürünlerin satışı için plan yapılması, kuruma parasal kaynak sağlanması, en uygun elemanların bulunup işe alınması işletmecinin görevleridir. Lisans eğitimi süresince matematik, istatistik, sosyoloji, ekonomi hukuk, üretim yönetimi ve pazarlama yönetim ve organizasyon, muhasebe, finansman, bilgisayar gibi konularda dersler verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır.

 

Mezunlarına Lisans Diploması ve "İşletmeci" Unvanı verilir. Kendini iyi yetiştirmiş, sosyal yönü kuvvetli, yabancı dil ve bilgisayar destekli problem çözme yöntemlerini bilen bir işletmeci için iş bulma sorunu yoktur. İşletme bölümü mezunları özel sektörden kamu kuruluşlarına kadar her türlü teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisine sahip, işletmede pazarlama, planlama, örgütleme ve denetim bölümlerinde teknik eleman ve yönetici olarak çalışabilirler.

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

 

İşletme Mühendisliği, programı, işletmelerin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki ilişkiyi kurabilecek donanımdaki yönetim elemanları yetiştirme amacına yöneliktir. İşletme Mühendisleri, üretim faaliyetleri, ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması konusunda fabrikalarda endüstri mühendisinden daha çok mali ve beşeri yöntemler kullanırken; işletmeciye göre de daha çok sayısal yöntemler kullanırlar. İşletme Mühendisleri, bir ürünün ortaya çıkması için, malzeme, insan gücü, para ve zamanın en ekonomik şekilde kullanılmasını sağlayıcı yöntemleri kullanarak gerekli düzenlemeleri yaparlar. İşletme Mühendisi bir fabrikada yalnız mühendislik eğitimi görmüş kadrolarla yalnız sosyal bilim eğitimi görmüş kadrolar arasında bir denge unsurudur. Mezunlarına Lisans Diploması ve "İşletme Mühendisi" Unvanı verilir. İşletme Mühendisliği ülkemizde gittikçe önem kazanan bir meslek dalıdır. İşletme Mühendisleri kamu iksitadi teşekküllerindeki büyük işletmelerde ve özel sektörün büyük fabrikalarında çalışabilirler. İşletme Mühendislerinin iş bulma olanakları oldukça fazladır.

İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümde, kamu ve özel sektör işletme ve kuruluşlarında, üretimin daha verimli bir biçimde yapılabilmesini düzenleyecek yönetici olmak isteyen öğrencileri eğitecek öğretmenler yetiştirilir.

İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI

 

Bu bölümde İtalyan dilinin gramer yapısı, edebi eserleri ve kültürü incelenir.

 
 

JAPON DİLİ VE EDEBİYATI

 

Bu programda Japon Dili'ııin özellikleri, Japon kültürü ve edebiyatı incelenir ve Japon Dili'nin diğer dillerle olan ortak yönleri araştırılır.

JAPONCA ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu programda ortaöğretim kurumlarındaki müfredata göre öğrencilere Japonca öğretecek eğitimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

 

Jeodezi ve Fotogrametri MUhendisliği'nin ilgi alanı, yeryüzünün ölçülmesi ve standart haritalar şekline dönüşmesidir. Topografik haritalar çıkarılmasında jeodezi ve fotogrametri mühendislerinden yararlanılır. Mühendisler, arazilerin ayrıntılı ölçümlerini yaparak bu bölgelerin, inşaat koşullarına uygunluğu açısından değerlendirir. Ayrıca köprü, baraj, tünel, yol gibi büyük projelerin yer kabuğu hareketlerinden zarar görmeyecek yerlerde inşa edilmesini sağlayıcı çalışmalar ve ölçümler yaparlar. Denizlerin ve akarsuların derinliklerini, tehlikeli noktalarını, akıntı şiddetini ve yönünü belirleyerek, denizaltı ve üstü kablolarının döşeneceği yerleri, savaş gemilerinin geçiş yerlerini, balıkçılık alanlarını belirler Bu mühendislik dalını seçersen, açık havada ve değişik iklim koşullarında çalışabilecek kadar sağlıklı ve güçlü bir yapıya sahip olmalı ve açık havada çalışmaktan hoşlanmalısın. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisleri'nin ayrıca ölçme araçlarını titiz bir şekilde kullanacak el ve göz becerisine sahip olmaları gerekir.

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

 

Jeofizik Mühendisliği, yerkabuğu ve yeraltı zenginlikleri ile ilgilenen, yeraltındaki petrol ve endüstriyel cevherin verimliliği ve bunların işletmeye açılmasına kadar Jeoloji Mühendisliği ile koordineli çalışan bir mühendislik dalıdır. Jeofizik Mühendisleri arazide ve laboratuvarda ölçüm yapar, elde ettiği verileri yorumlar, bu nedenle her zaman bir araştırma içindedir. Bu mühendislik dalı mensupları ayrıca yeraltı suyu, jeotermal enerji araştırmaları ile zemin hareketleri, toprak kaymaları ve deprem gibi konular ile de ilgilenirler. Bu bölümü seçecek adayların açık havada çalışmaktan hoşlanan, ayrıca bedence dayanıklı kişiler olmaları gerekmektedir. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Jeofizik Mühendisi" unvanı verilir. Jeofizik Mühendisliğinin çalışma alanları son derece azdır. Özellikle özel sektörde iş bulma olanağı çok sınırlıdır. Jeofizik Mühendislerinin, Yol-Su-Elektrik Kurumu, MTA, TPAO, DSİ gibi kamu kuruluşlarıyla, büyükşehir belediyelerinde, yabancı petrol şirketleri ve özel maden ve sondaj şirketlerinde çalışma alanları bulunmaktadır.

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

 

Jeoloji Mühendisliğinin temel amacı yerkabuğunu tanımak, maden yataklarını araştırarak, değerlendirilmesini sağlayacak somut veriler elde etmektir. Jeoloji mühendisleri çeşitli sondajlarla kaynağın yerini, rezerv miktarını, çıkarılabilirliğini ve ekonomikliğini de saptamaya çalışırlar. Jeoloji Mühendisleri yukarıda sayılan ana özellikler dışında kentleşme alanları, havaalanı, baraj, liman, demiryolu, tünel ve karayollarının en uygun jeolojik yerlere yapılmasını sağlamak için araştırma, inceleme, harita yaparlar ve uygulamaya geçirirler. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Jeoloji Mühendisi" Unvanı verilir. Bu alanda çalışanların büyük bir bölümü kamu kuruluşlarında, pek azı ise özel sektörde çalışmaktadır. Jeoloji mühendislerinin çalışacağı belli başlı kuruluşlar şunlardır: MTA Enstitüsü, Türkiye Petrolleri A. Ş., DSİ, İller Bankası, TKİ, Devlet Karayolları, Seramik ve Cam Fabrikaları ve Deprem Araştırma Enstitüsü'dür. İş bulma olanakları geniş değildir.

 
 

KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümün amacı, kalıpçılık alanında edindiği bilgileri öğrencilerine aktaracak nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.

KAMU YÖNETİMİ

 

Bu programda devletin çeşitli kademelerinde idari görev alacak elemanların, öncelikle politik, mali ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yetiştirilmesi amacı ile eğitim verilir. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Kamu Yöneticisi" Unvanı verilir. Ayrıca mezunlar çalışma alanlarına göre "kaymakam, yönetici, müfettiş, vali" gibi Unvanlar da alabilirler. Kamu yöneticisi, hükümetin gönderdiği kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasını sağlar. Özellikle vali ve kaymakamlar bulundukları il ya da ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal gelişmelerinden sorumludurlar. Kamu yönetimi mezunları, bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilir, özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT

 

Bu bölümde, geniş kapsamlı bir "Batı" edebiyatı ve kültürü (plastik sanatlar ve müzik de dahil olmak üzere) öğrenimi

KİMYA

 

Bu bölümüde, maddenin yapısına ilişkin özellikleri ve reaksiyonlarını, analiz vesentez ederek nasıl saflaştırıldığı ve insanlığa yararlı olabilecek şekildeendüstriyel ölçüde nasıl üretildikleri incelenir. Kimya bölümü, organik kimya (karbon ve bileşikleri), inorganik kimya (maden ve mineral), fiziksel kimya (tüm maddelerin fiziksel ve kimyasal ilişkileri), analitik kimya (maddelerin niteliği, saflık dereceleri gibi özellikleri) ve biokimya (canlı organizmalardaki kimyasal reaksiyonlar) olarak birkaç temel bölüme ayrılır.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

 

Kimya Mühendisliği programında, kimya alanında yapılan bilimsel çalışmaların sağladığı verilerin çeşitli endüstri kollarında kimyasal üretim yapacak tesislerin kurulması ve çalıştırılması sırasında ortaya çıkacak her türlü sorunu değerlendirip, ortadan kaldırabilecek düzeyde mühendislik ve teorik kimya bilgisine sahip kimya mühendisleri yetiştirilir. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Kimya Mühendisi" Unvanı verilir. Kimya Mühendislerinin çalışma alanları kimya sektöründeki gelişmeye paralel olarak artmakla birlikte, yetiştirilen mühendis sayısı gereksinimin çok üstünde olduğundan ancak nitelikli, yabancı dil bilen ve alanında uzmanlaşmış kimya mühendisleri iş bulma zorluğu ile karşılaşmamaktadır. Bu bölümden mezun olanlar, çeşitli alanlardaki fabrika ve sanayi kuruluşlarının plan-proje ve kontrol ünitelerinde çalışabilirler. Daha çok mekanik, petrokimya, ilaç ve boya endüstrilerinde çalışabilirler.

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ

 

Bu bölüm, Konaklama İşletmeciliği alanlarında yönetici düzeyinde eleman yetiştirir. Çağdaş işletme anlayışına göre, müşterilerin her türlü gereksinimini karşılayabilmek ve çok yönlU hizmet verebilmek amacına yönelik olarak nelerin yapılması gerektiği konularında eğitim verilir.

KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

 

Bu bölüm, Konaklama ve turizm İşletmeciliği alanlarında yönetici düzeyinde eleman yetiştirir. Çağdaş işletme anlayışına göre, müşterilerin her türlü gereksinimini karşılayabilmek ve çok yönlü hizmet verebilmek amacına yönelik olarak nelerin yapılması gerektiği konularında eğitim verilir.

KORE DİLİ VE EDEBİYATI

 

Bu bölümde Kore dilinin özellikleri, Kore kültürü ve edebiyatı hakkında inceleme yapılır.

KÜTÜPHANECİLİK

 

İnsanlığın, bilgi, fikir ve sanat ürünlerini toplayıp, kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamak amacına yönelik uzman yetiştirir. Doküman ve bilgi merkezlerinin kuruluş ve işleyişinde gerekli teorik yöntem ve teknikler öğretilir. Ayrıca, kütüphanelerin kullanımına yönelik, halkı biliçlendirme konusunda eğitim verilir.

 
 

LATİN DİLİ VE EDEBİYATI

 

Bu programda Latin Dili'nin gramer yapısı incelenir. Bu dilde meydana gelen edebiyat ve kültürün Roma İmparatorluğu'nun kuruluşundan yıkılışına kadar kaydettiği gelişmeler ele alınır. Ayrıca, bu kültürün, modern batı dillerindeki kültürler ve tekniğin gelişmesi üzerindeki etkileri konularında eğitim yapılır.

LEH DİLİ VE EDEBİYATI

 

Leh Dili ve bu dille yazılmış edebiyat eserlerinin incelendiği bir yükseköğretim programıdır.

 
 

MADEN MÜHENDİSLİĞİ

 

Maden Mühendisliği programı geniş anlamıyla maden cevherlerin bulunması, çıkarılması, işlenmesi, zenginleştirilmesi konularında araştırma ve eğitim çalışmaları yapar. Maden Mühendisliğinin iki temel uğraş alanı vardır, biri cevher yataklarının bulunması ve rezerv miktarının saptanması çalışmaları; ikincisi bulunan cevherin üretimi için gerekli hazırlık çalışmaları, üretim çalışmaları ve üretilen cevherin zenginleştirilmesi faaliyetleridir.

 

Mezunlarına Lisans Diploması ve "Maden Mühendisi" Unvanı verilir. Maden mühendisleri çok rahat iş bulma olanağına sahip olmayan mühendisliklerden biridir. Ancak mezunlar Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Devlet Kara Yolları Maden Dairesi, Özel Sondajcılık ve Mermer İşletmeleri ile büyük inşaat şirketlerinde iş bulma olanağına sahiptirler.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

 

Bu bölümde, mekanik sistemlerin ve enerji dönüştürüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında eğitim verilir. En eski ve en geniş kapsamlı mühendislik dallarından biridir. Makine mühendisleri, her türlü mekanik sistemlerin, gaz ve buhar türbinlerinin, pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin tasarımını yapar.

MATEMATİK

 

Matematik, bilinen tüm kavram ve bilginin karşılaştırıldığı, bunların birbiriyle olan bağlantısının incelendiği bir programdır. Bu programda öğrencilere tüm matematik bilgileri aktarılır. Öğrencinin matematiğin her alanında yeterince temel bilgiye sahip olmasının yanında, matematiksel düşünce biçimini kavraması amaçlanmıştır.

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

 

Bu mühendislik programı, matematiğin ilke ve yöntemlerinin endüstri, ekonomi ve tüm mühendislik soranlarında kulanımını sağlayacak insan gücünü yetiştirir. Endüstride, mühendislik ve ekonomi problemlerinin.matematiksel çözümü konularında eğitim ve araştırma yapar.

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Matematik Öğretmenliği lisans programı, eğitim fakülteleri tarafından yürütülmektedir. Bu bölümün amacı ortaöğretim kurumlarının matematik öğretmeni gereksinimini karşılamaktır.

METAL ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölüm, metal alanında edindiği bilgileri öğrencilerine aktaracak nitelikli öğretmenler yetiştirir.

METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

 

Bu bölümde, bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ile bunların işlenerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi konusunda araştırma ve eğitim çalışmaları yürütülür. Ayrıca metal olmayan seramik, plastik gibi maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi ilgi alanına girer.

METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

 

Meteoroloji Mühendisliği, bir akışkan olan havanın hareketlerini ve ısı değişimleri ile basınç farklılıklarını bir bütünsellik içinde inceler. Günlük hava hareketlerinin iklime uzun erimde etkisini saptar. Meteoroloji Mühendisliğinde verilen eğitim, tarım ve ulaşımda gerekli hava öngörüsü (tahmini), hava kirliliği, güneş enerjisi, hidroloji, radar ve uydu meteorolojisi gibi konularla ilgilidir. Meteoroloji Mühendisleri bazı uzmanlı kalanlarına ayrılmıştır. Bunlar; sinaptik meteoroloji, dinamik meteoroloji, fiziksel meteoroloji, endüstri meteorolojidir.

 

Mezunlarına Lisans Diploması ve "Meteoroloji Mühendisi" unvanı verilir. Gelişen teknoloji ve gereksinmelere paralel olarak ülkemizde meteoroloji mühendislerine daha çok iş alanı açılmaktadır. Meteoroloji mühendislerinin özel sektörde iş bulma olanakları hemen hemen hiç yoktur. Meteoroloji mühendisleri, Çevre Bakanlığı, Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Rasathaneler ve Türkiye Elektrik Kurumu'nda çalışma olanağına sahiptirler. Devlet kuruluşlarında görev alan meleorologlann kazançları Devlet Memurları Yasasınca belirlenmiştir. Ancak teknik personeller için ayrılan yan ödeneklerden yararlanırlar.

MİMARLIK

 

Mimarlık bölümü, her çeşit binanın istek ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. Mimarlar zamanlarının büyük bölümünü hesaplama yapmak, proje çizmek ve proje kontrolü yapmak için geçirirler. Bu alanda öğrenim görmek isteyenler kendilerini matematik, fizik, sosyoloji, sanat tarihi ve kültür alanlarında iyi yetiştirmelidir. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Mimar" Unvanı verilir. Mimarlar kamu kesiminde genellikle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarında ve belediyelerde görev alabilirler. Mimarlık serbest çalışmaya uygun meslek dallarından biridir. Mimarlar, kurulan mimarlık büroları ile çalışma yaşamında yer alabilirler. Mimarların pek işsiz kaldığı söylenemez. Ancak mezunların büyük çoğunluğu mimarlık bürolarında düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Yetenekli, iyi yetişmiş ve dil bilen mimarlar özel sektörde daha rahat iş bulabilirler.

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümün amacı, son yıllarda ülkemizde büyük gelişme gösteren mobilya ve dekorasyon alanında kazanacağı bilgileri ortaöğretim kurumlarında veya ilgili kuruluşlardaki öğrencilere aktaracak nitelikte öğretmen yetiştirmektir.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

 

Moleküler biyoloji bir organizmanın oluşması ve yaşayabilmesi için gerekli metabolik aktiviteleri inceleyen bir bilim dalıdır. 40 senelik bir geçmişe sahip olan moleküler biyoloji multidisipliner bir alandır ve tıp, kimya, mikrobiyoloji, immünoloji gibi alanlarla içiçedir. 1970'li yıllarda restriksiyon enzimleri kullanılarak DNA'nın özgün yöntemlerle kesilmesi ile gen mühendisliği doğmuştur. Gen mühendisliği ya da diğer bir adı ile rekombinant DNA teknolojisinin temelini, kısa adı DNA olan ve bütün canlıların hücre çekirdeğinde bulunan dev bir molekül oluşturur, bu molekül dezoksiribonukleikasittir. Gen mühendisliğinin ana hatlarını anlamak, kalıtsal bilgiyi taşıyan bu molekülün yapısını ve işlevini çok iyi bilmeyi gerektirir. Gen mühendisliğinin temel prensibini bir hücrenin ya da organizmanın DNA'sı üzerinde değişiklik yapmak oluşturur. Hücrenin DNA'sında yapılan değişiklik, sadece hücrenin özelliklerini ve üretim şemasını değiştirmekle kalmaz, bu değişiklik kalıcı türden olur ve her hücre bölünüşünde nesilden nesile aktarılır. Lisans eğitim süresi 4 yıldır. Gen mühendisliğinde son 5-10 yılda öyle büyük gelişmeler olmuştur ki, bu gelişmeleri izleyebilmek bile son derece zordur. Masa başı çalışmalarının yanında, çok fazla laboratuvar çalışması da gerektirir. Bu mesleği seçmek isteyen öğrenciler için yabancı dil bilmek gelişmeleri izleyebilmek açısından çok önemlidir. Bunun dışında lisans eğitimi sırasında ya da sonrasında yurt dışında araştırmalara katılmak son derece yararlıdır. Henüz Türkiye'deki üniversitelerde gen mühendisliği programı yoktur. Bu alana ilgi duyan öğrenciler önce moleküler biyoloji okurlar. Kimya, tıp, biyoloji eğitiminden sonra da moleküler biyoloji okunabilir. Mezunlar daha çok üniversite hastanelerinin ya da özel kuruluşların araştırma merkezlerinde çalışabilmektedir. Çoğunluk ise akademik kariyer yapmayı tercih etmektedir.

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümde, muhasebe ve finansman konusunda almış olduğu eğitimi ortaöğretim kurumlarında veya ilgili kuruluşlardaki öğrencilere aktaracak nitelikte öğretmen yetiştirilir.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMI

 

Sabancı Üniversilesi'ne özgü bir programdır. Bu programa girdikten sonra. Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mikroelcktronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği ve Üretim Mühendisliği gibi dalları seçersin.

MÜTERCİM - TERCÜMANLIK

 

Bu bölümlerde İngilizce yazılmış bir metnin başka bir dile yazılı olarak nasıl çevrileceği(mütercim) ve İngilizce bir konuşmanın başka bir dile nasıl çevrileceği(tercümanlık) konularında eğitim verilir.

 
 

NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ

 

Nükleer Enerji Mühendisliği programının amacı ülkemizde nükleer teknolojinin kurulması ve geliştirilmesinde çalışacak mühendisler yetiştirmektir. Bu mühendislik dalı, teknoloji ve bilgisayardaki gelişmeyle birlikte hızlı bir ilerleme sağlamıştır. Nükleer Enerji Mühendisliği araştırıcı, geliştirici, kurucu, üretici ve yönetici bir mühendisliktir. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Nükleer Enerji Mühendisi" Unvanı verilir. Ülkemizde Nükleer Enerji Mühendislerinin çalışma alanları kısıtlı olmasına rağmen, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK gibi kurumlarla, üniversitelerde çalışabilirler.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu programların amacı 0-6 yaş çocuklarının eğitimini gerçekleştirecek öğretmenleri yetiştirmektir. Lisans eğitimi boyunca 4 yıl çocuk psikolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi dersleriyle; pedagojik formasyon dersleri ve ayrıca anaokullarında uygulanacak faaliyetlerle ilgili çeşitli dersler yer almaktadır. "Anaokulu Öğretmeni" Unvanı alan mezunlar, devlete ya da özel sektöre bağlı anaokullarında, kreşlerde öğretmen olarak görev alırlar.

ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ

 

Orman endüstrisinin kurulup işletilmesi, idaresi, tomruk, kereste gibi işlenmiş orman ürünlerinin standardize edilmesi, kalite kontrolleri ve pazarlanması konularında eğitim yapar. Orman Endüstrisi Makineleri ve İşletme Anabilim Dalı; Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı; Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı ve Odun Biyolojisi ve Koruma Teknolojisi Anabilim Dallarında öğrenim yapılır. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Orman Endüstrisi Mühendisi" Unvanı verilir. Orman Endüstri Mühendisleri Devlet Kereste Fabrikaları, SEKA ve ORÜS gibi kamu kuruluşlarında v e özel sektöre ait orman ürünlerini işleyen fabrikalarda teknik ve idari görev yaparlar. Orman Endüstri Mühendisliği oldukça yeni bir bölüm olup mezunların iş bulma sorunları yoktur.

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

 

Orman alanlarının saptanması, yeni orman arazilerinin belirlenmesi ve ağaçlandırılması, haritaların hazırlanması, ormanlarda planlı ağaç kesiminin sağlanması, orman zararlıları ve yangınları ile savaşılması ve orman yararlarının halka anlatılması gibi konularda eğitim verir. Kentlerden uzakta yaşamaktan hoşlanan kişiler ormancılıkla uğraşmaktan zevk alabilirler. Öğretim süresi 4 yıldır. Bu bölümde başta botanik olmak üzere matematik, kimya, jeoloji ve lisans programına özgü dersler verilir. Ekonomi ve hukuk dersleri de okutulur. Öğrenciler stajlarını fakültedeki uygulama alanlarında, kamu ya da özel sektöre bağlı işletmelerde yaparlar. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Orman Mühendisi" Unvanı verilir. Orman Mühendisleri, Orman Bakanlığı'nda ve bu bakanlığa bağlı orman işletmelerinde teknik ve idari görev alabilirler. Orman fakültesi mezunları genellikle devlet sektöründe görev almaktadır. İş bulabilme olanağı azdır.

OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümde, otomotiv endüstrisinde önemli yer tutan otomobillerin motor ve taşıt gövdesinin yapımı ve onarımı ile bakımı konularında almış olduğu eğitimi, öğrencilerine aktaracak öğretmenler yetiştirilir.

 
 
PAZARLAMA

 

Bu program, ürünlerin sınıflandırılması, standartlaştırılması, pazarlanması, satışı ve satın alınması, nakliye ve depolanması gibi konularda ihtiyaç duyulan uzmanları yetiştirir.

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ

 

Petrol Mühendisliği bölümü, petrolün bulunması, çıkarılması ve üretimi konularında eğitim ve araştırma yapar. Petrol Mühendisleri petrol yataklarının potansiyelini, verimliliğini araştırır; arama ve sondaj çalışmaları, sırasında jeologlarla birlikte çalışır. Jeotermal kaynakların bulunması ve kullanılması petrol mühendisleri tarafından gerçekleştirilir. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Petrol Mühendisi" unvanı verilir. Petrol Mühendislerinin çalışma alanları çok geniş olmamasına rağmen, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı İşletmeleri ya da özel petrol şirketlerinde ve MTA, DSİ. BOTAŞ'da görev alabilirler.

PEYZAJ MİMARLIĞI

 

Peyzaj Mimarlığı programı, hızlı bir kentleşme sonucunda bozulan çevrenin, insan gereksinmeleri doğrultusunda bilinçli ve estetik olarak düzenlenmesi, kentsel ve kırsal yeşil alan ve rekreasyon planlamaları konusunda çalışabilecek insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Peyzaj mimarları, doğal çevreyi bozmadan insan gereksinmelerini karşılamak için incelemeler ve planlar; kentlerdeki parklar, bahçeler, tarım alanlarının, yolların nerelerde bulunması gerektiği konusunda çalışmalar yapar. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Peyzaj Mimarı" Unvanı verilir. Bu bölümün popüleritesi gün geçtikçe artmaktadır. Peyzaj mimarları genellikle belediyelerde, toplu konut şirketlerinde, Turizm ve Çevre Bakanlıklarında, Parklar Genel Müdürlüğünde, İller Bankasında ve turistik işletmelerde çalışma olanağına sahiptirler.

PSİKOLOJİ

 

Psikoloji bölümü, insan ve hayvan davranışlarının nedenlerinin ortaya çıkarılması için, gözlem ve deney yöntemleri ile bilimsel bir şekilde incelenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.Mezunlarına Lisans Diploması ve "Psikolog" Unvanı verilir. Psikologlar genellikle uygulama alanında çalışırlar. Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere bağlı akıl hastaneleri,ruh sağlığı merkezleri, kreş ve çocuk bakımevleri, huzurevleri, cezaevleri, rehberlik ve danışma merkezleri ile okullar başlıca çalışma alanlarıdır. Psikoloji eğitimi sırasında yeterli formasyonu almış olanlar, ortaöğretim kurumlarında Felsefe Grubu Öğretmeni olarak görev alabilirler. Ayrıca son zamanlarda bazı psikologların özel işyerleri açtıkları ve endüstri alanında çalıştıkları görülmektedir. Uzmanlık eğitimini tamamlamış psikologların çalışma alanı bulması daha kolay olmaktadır.

 
 

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

 

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, özellikle kitle iletişim ve elektronik kitle iletişim araçlarının başında gelen radyo ve televizyon yayımcılığı ve yapımcılığı için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayarak; toplumsal,siyasi ve ekonomik olayları kavramaya yarayacak uzmanlık bilgileri veren, iletişim konularında eğitim ve araştırına yapan bir bölümdür. Sosyoloji, Sosyal Psikoloji, Siyaset Bilimi, Ekonomi gibi derslerin yanı sıra, İletişim Kuramları, Stüdyo Bilgisi, Kurgu, Senaryo, Kamera ve Çekim Teknikleri, Film Yapımı, Radyo ve Televizyonda Program Yapımı, Seslendirme, Estetik ve Görsel Anlatım vb. dersler teorik ve uygulamalı olarak 4 yıllık program içinde okutulmaktadır. Teorik derslerden çok uygulama da ön plandadır. Başlıca çalışma alanları TRT ve özel kanallar olan mezunlar, radyo ya da televizyonda program yapımcısı olarak; programın yazımı, banda veya filme alınması, yayımlaması gibi görevleri üstlenirler. Ayrıca özel video, reklam vb. şirketlerde bilgi ve becerilerini uygulamaya koyma fırsatı bulabilirler.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

 

Bu programın amacı, bireylerin çevreye uyumlarını ve gelişmelerini zorlaştıran etkenleri ortadan kaldırarak onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama, yeteneklerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olma konusunda çalışacak eleman yetiştirmektedir.Bu bölümü bitirenlerin ünvanlan çalıştıklan kurumlara göre değişiklik gösterebilir. Mezunlar resmi ve özel okullarda rehberlik ve araştırma merkezlerinde, özel dershanelerde, Adalet Bakanlığında, çocuk yuvalarında görev alabilmektedirler. Ayrıca özel rehberlik ve danışma büroları açarak da hizmet verebilirler.

REKLAMCILIK

 

Bu program hizmet ve ürünlerin hedef kitleye daha iyi tanıtılması, imaj ve kurum kimliği oluşturulması ve satışların desteklenmesi alanlarında öğrencileri yetiştirir. Bu bölümde amaç, öğrencilere iletişim sürecinin ayrıntılı açıklanmasını öğretmektir. Lisans programı boyunca medya, iletişim, sosyoloji, İktisat, Hukuk, Halkla İlişkiler, Pazarlama, Kamuoyu ve Reklamcılık gibi dersler görülmektedir. 4 yıllık Lisans eğitimi süresinde öğrenciler pratik dersler alırlar ve uygulamalara katılırlar. Mezunlar reklam ve halkla ilişkiler sektöründe çalışabilme olanağı bulurlar. Daha çok öğrenim yaptıkları yükseköğretim kurumunda çalışmaktadırlar. Müzelerde çalışma olanakları da vardır.

REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER

 

Bölüm, halkla ilişkiler ve reklam alanında, özel ve kamu kurumlarında, kurumu halka tanıtacak, kurumun çalışmalarına karşı halkta ilgi uyandıracak, kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler yaratacak ilişkileri kurabilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Basın fotoğrafçılığı ve kitle haberleşme kurumlarını içeren konularda eğitim ve araştırma yaparken, tanıtımın reklamla bütünleşmesini sağlar.

RUS DİLİ VE EDEBİYATI

 

Bu programda Rus Dilinin gramer yapısı, Rus edebiyatı ve kültürü gibi konularda eğitim verilir.

 
 

SAĞLIK İDARESİ

 

Bu programlarda amaç sağlık kuruluşlarında yönetici olarak çalışacak elemanları yetiştirmektir. Sağlık idaresi alanında ülke koşullarına uygun eğitim ve araştırma yapılır.

SAĞLIK MEMURLUĞU

 

Bu bölümde,sağlık memurluğu alanında çalışacak elemanlar yetiştirilir.

SANAT TARİHİ

 

Türk-İslâm Sanatı başta olmak üzere Avrupa'da ve dünyanın diğer ülkelerindeki çeşitli dönemlere ait sanat eserlerine yönelik eğitim verir.

SERAMİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümün amacı, mesleki eğitimin amaçlarına uygun öğretmenlerin yetiştirilmesini amaçlar. Seramikle ilgili temel kavramları, yeni kullanım alanlarını ve yeni buluşları araştırmaya yönelik program, laboratuvar ve atölye çalışmalarıyla desteklenir.

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

 

Bu bölüm, Seyahat İşletmeciliği alanlarında yönetici düzeyinde eleman yetiştirir. Çağdaş işletme anlayışına göre, müşterilerin her türlü gereksinimini karşılayabilmek ve çok yönlü hizmet verebilmek amacına yönelik olarak nelerin yapılması gerektiği konularında eğitim verilir.

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölüm, son yıllarda ülkemizde büyük gelişme gösteren turizm sektörüyle ilgilidir. Alanında, almış olduğu eğitimi ortaöğretim kurumlarında veya ilgili kuruluşlardaki öğrencilere aktaracak nitelikte öğretmen yetiştirir.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümün amacı, ilköğretim okullarının gereksinimi olan sınıf öğretmenlerini yetiştirmektir.

SİGORTACILIK

 

Bu bölümde, sigorta ve risk yönetimi konusunda eğitim almış, sigortacılık alanının çeşitli departmanlarında görev alabilecek nitelikli elemanlar yetiştirilir.

SİNOLOJİ

 

Çin Dili'ni, kültürünü ve Çin uygarlığını kendisine konu edinen bir bilim dalıdır. Çin Dili'nin özellikleri öğretilmekle birlikte Çin ve Japon dillerinin ortak noktalan konusunda da eğitim verilir.

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ

 

Bilgisayar Bilimleri programında, bilgisayarla ilgili kuramsal ve uygulamada ortaya çıkan ya da çıkacak olan problemlerin çözümü ve ortadan kaldırılmasına dönük bir eğitim öğretim çalışması uygulanır. Bu programdan mühendislerin bilgi işlem merkezinde kendilerini bekleyen sorunlara çözüm getirebilecek bir bilgi ve yetenek düzeyinde mezun olmaları amaçlanmıştır. Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, donanım ve yazılım sistemlerinin bütünleştiği bilgisayar sistemlerinin matematiksel ve mantıksal temellerini kuramsal olarak inceleyip geliştiren, bu temellere dayalı olarak tasarım, yapım ve kullanım için yöntem, teknik ve teknolojiler üreten bir mühendislik dalıdır. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Bilgisayar Bilimleri / Bilgisayar ve Enformatik / Sistem Mühendisi" unvanı verilir. Bilgisayar teknolojisi geliştikçe bu alanda yetişmiş teknik insan gücüne olan ihtiyaç da gittikçe artmaktadır. Bu nedenle mezunların iş bulma olanağı çok geniştir. Bu bölümü bitirenler kamu kuruluşları ve özel kurumlarda çalışma olanağına sahiptirler.

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

 

Son derece kompleks bir yapıda olan ve yoğun rekabetin yaşandığı havacılık şirketleri amaçlarına ulaşmada etkin kararlar alabilen işletme yöneticilerini temel faktör olarak görmektedirler. Bu programda, uçağın operasyonel işletimini gerçekleştirebilecek gerekli teknik ve ekonomik bilgilerle donatılmış elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Lisans eğitim süresi 4 yıldır. Bir yıl İngilizce hazırlık programı uygulanır. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Bu programa kayıt için üniversitenin sevkedeceği tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği uluslararası standartlarda yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engelleri olmadığını belgeleyen rapor alınması gerekir. Mezunlarına "Sivil Hava Ulaştırma İşletmesi" Unvanı verilir. Pahalı ve kapsamlı yatırımlar gerektiren havacılıkta ekonomik etken ve güvenli uçuşu sağlayacak en önemli unsur, yetişmiş personel olarak görülmektedir. Türk Sivil Hava Ulaştırma sektörünün son yıllarda göstermiş olduğu hızlı gelişmeler sonucunda sektörün ihtiyaç duyduğu personel profilinde de değişmeler olmuştur. Bu nedenle bugüne kadar yürütülmekte olan Yer Hizmetleri, İkram ve Kargo programları İşletmecilik programlarıyla da bütünleştirilerek Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü oluşturulmuştur. Mezunlar havaalanları ve havayolu işletmelerinde görev alabilirler.

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

 

Bu programda devletin çeşitli kademelerinde idari görev alacak elemanların, öncelikle politik, mali ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yetiştirilmesi amacı ile eğitim verilir. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Kamu Yöneticisi" Unvanı verilir. Ayrıca mezunlar çalışma alanlarına göre "kaymakam, yönetici, müfettiş, vali" gibi unvanlar da alabilirler.Kamu yöneticisi, hükümetin gönderdiği kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasını sağlar. Özellikle vali ve kaymakamlar bulundukları il ya da ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal gelişmelerinden sorumludurlar. Kamu yönetimi mezunları, bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilir, özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümde ilköğretim okullarının Sosyal Bilgiler derslerini okutabilecek öğretmenler yetiştirilir.

SOSYAL HİZMETLER

 

Bölümün amacı, insanların, yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarına yardım ederek, toplum içinde ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır. Bu bölümdeki eğitim, insan-toplum ve sosyal hizmet teorileri ile uygulamaları çerçevesinde yürütülür.

SOSYOLOJİ

 

Bölümün amacı, toplumsal davranışı tüm yönleri ile inceleyerek, tcplumsal kurumların kökenleri, gelişmeleri, işlevleri ve birbirleri ile olan ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapmaktır.

SU ÜRÜNLERİ

 

Ziraat Fakültelerine bağlı olan bu bölümde, balık, İstakoz, kerevit gibi besin değeri olan su hayvanları ile su bitkilerinin avlanması, havuzlarda üretilmesi, depolanması ve pazarlanması konularında eğitim görülür.

SÜMEROLOJİ

 

M.Ö. FV.binin ortalarından, İsa'nın doğumuna kadar uzanan sürede Önasya'da yaşamış ve çivi yazısını kullanmış kavimlerin dil, tarih ve kültürlerini inceleyen bilim dalıdır.

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

 

Bu bölüm, şehir alanlarının, ekonomik olanaklara, insanın gereksinimlerine ve estetik kurallara uygun olarak planlanması ile çevre düzenlemesine ilişkin eğitim ve araştırma yapar. Şehir plancısı, şehirde konut, endüstri, ticaret, eğitim ve sağlık gibi gereksinmeler için arazinin nasıl kullanılacağına, binaların nerelere hangi yoğunlukta yerleştirileceğine karar verir ve bu kararın uygulama aşamasını da inceler. Kentin sosyo-ekonomik gelişimine parelel olarak doğan gereksinmelerimin giderilmesi için gerekli mekan düzenlemelerinin ve değişikliklerinin en ekonomik şekilde nasıl yapılacağını da araştırır.

TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümde, talaşlı üretim alanında kazanacağı bilgileri ortaöğretim kurumlarında veya ilgili kuruluşlardaki öğrencilere aktaracak nitelikte öğretmen yetiştirilir. Talaşlı üretim sektörü son yıllarda dünya ile birlikte ülkemizde de önemli hale geldi. Sektörün ihtiyacı olan elemanları yetiştirecek öğretmenler bu bölümde eğitim alırlar.

TARİH

 

İnsanların hareket ve düşüncelerinin gelişimini, olayların somut ve soyut nedenlerini ve bu nedenlerin birbiriyle ilişkilerini açıklayan bilim dalıdır. Bölümde, çağdaş tarih yazıcılığının temel kavram ve yöntemlerine sahip kişiler yetiştirilir.

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

 

Tarihsel olayları araştıran, yorumlayan ve gelecek kuşaklara aktaran bu dalda eğitim verecek öğretmen yetiştirir.

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

 

Bu mühendislik programında, tekstil sanayinin kullandığı tekstil hammaddelerinin özellikleri, bunların işlenmesi ile ilgili yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi için çalışmalar yürütebilecek düzeyde teknik eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Tekstil Mühendisliği programında öğrenciler tekstil teknolojisi ve tekstil kimyası ve terbiyesi alanlarında bilgilendirilirler. Tekstil teknolojisi, iplik, dokuma, örme ve konfeksiyon, kalite kontrol konularında; tekstil kimyası ve terbiyesi ise, lif boyar madde, tekstil yardımcı madde kimyası ile baskı, apre, kimyasal tekstil, kontrol kimyası konuları ile ilgilenir. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Tekstil Mühendisi" unvanı verilir. Gelişen tekstil sanayii, beraberinde bu alanda iyi yetişmiş teknik insan gücüne olan gereksinimi de arttırmaktadır. Tekstil Mühendisleri iş bulma sorunuyla karşılaşmamakta; hatta oldukça iyi koşullarda çalışma olanaklarına sahip bulunmaktadırlar. Tekstil Mühendisleri bu sektörde bulunan özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümde, ülkemizde son yıllarda hızla gelişen ve diğer ülkelerdeki tekstil sektörünü yakalayabilmek için, alanında kazanacağı bilgileri ortaöğretim kurumlarında veya ilgili kuruluşlardaki öğrencilere aktaracak nitelikte öğretmen yetiştirilir. Elyaftan başlayarak, iplik, dokuma, boya-apre teknolojisi ve hazır giyim alanlarında eğitim verilir. Öğretimini tamamladığında, "Tekstil Öğretmeni" olursun. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilgili meslek liselerinde branşında çalışabilirsin. Tekstil kuruluşlarının laboratuvar ve atölyelerinde de görev alabilirsin.

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümün amacı, ülkemizde son yıllarda hızla gelişen tekstil sektörü alanında, edineceği bilgileri ortaöğretim kurumlarında veya ilgili kuruluşlardaki öğrencilere aktaracak öğretmenler yetiştirmektir. Elyaftan başlayarak, iplik, dokuma, boya-apre teknolojisi ve hazır giyim alanlarında eğitim verilir.

TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ

 

Haberin kaynağından başlayarak, yayın aşamasına kadar olan temel bilgileri ve uygulamalarına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak umacıyla eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür. Bu alanda eğitim almayı düşünüyorsan, özellikle sözlü anlatımda,insan ilişkilerinde başarılı, sosyal bilimlere, siyasal ve ekonomik olaylara karşı ilgili olmalısın. Ayrıca, iyi bir gözlemci, girişken ve güç koşullarda çalışmayı sevmen gerekir.

TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümün amacı, tesisat sistemleri alanında edindiği bilgileri öğrencilerine aktaracak nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.

TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER

 

Modern tıbbın gereksinimlerinden doğmuş olup, amacı, tedavi edici hekimin yeterince ulaşamadığı tıbbın temel konularında, geniş teorik bilgiye sahip ve uygulamaya yatkın araştırmacı niteliğinde kaliteli eleman yetiştirmektir. Öğretim süresi 4 yıldır. İlk aşamada temel tıp dersleri daha sonra fizik, kimya, biyoloji, anatomi, histoloi, embriyoloji, fizyoloji, biyofizik, farmakoloji, bilgisayar, mikrobiyoloji ve paratizoloji gibi dersler okutulur. Ayrıca fakülte laboratuvarında bir yıl staj yaptırılır. Öğrenci 4. yılda belirli bir konuda mezuniyet tezi alarak bir araştırma yapmak zorundadır. Bu bölümde başarılı olabilmek için bilimsel çalışmayı sevmek esastır. Yabancı dil bilgisi de, lisansüstü çalışma yapmak isteyenler açısından oldukça önemlidir. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Tıbbi Biyolog" Unvanı verilir. Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümii'nden mezun olanlar hiç bir şekilde tedavi edici hekimlik yapamazlar. Ülkemizde giderek gelişmekte olan ilaç ve gıda endüstrisi içinde yer alan deneme, geliştirme ve kalite kontrol laboratuvarlarını yönetmede bu bölüm mezunlarına giderek ihtiyaç duyulmaktadır. Tıbbi Biyolog, kanun ve tüzüklerde biyologlar için tanınan bütün haklara sahiptir. İsteyenler Sağlık Bilimleri Enstitüsü içinde istedikleri dalda yüksek lisans ve doktora eğitimi yaparak akademik unvanlara sahip olur ve böylece tıbbın temel bilim dallarında öğretim üyeliği yapabilirler. Arzu edenler, biyologların kabul edildikleri tıp dallarında ihtisas eğitimi yaparak uzmanlaşabiliıier. Örneğin, mikrobiyoloji dalında uzmanlaşarak özel bir bakteriyoloji laboratuvarı kurabilirler. Klinik ve laboratuvarda yönetici olarak görev alabilirler. Bölüm mezunlarını bekleyen en büyük güçlük bölümün çok fazla tanmmamasıdır. İş alanları çok fazla olmamakla beraber; gelecekte gelişecek ve önem kazanacak bir bölüm gözüyle bakılmaktadır. Bu bölüm sadece İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp FakUltesi'ndc vardır. Tıp fakültesi bünyesinde olması laboratuvar olanakları açısından olumlu bir nokta olarak değerlendirilmektedir. Gen teknolojisi, biyoteknoloji ve tıp fakültelerinde ağırlık verilmeyen moleküler biyoloji konusunu önemle ele alması ve tıbbi bilimlerin modernleşmesine yönelik çalışmaları teşvik etmesi bu bölümün oluınkıözellikleridir.

TIP

 

Tıp Fakülteleri, hastalıkları ve sakatlıkları iyileştirmek, hafifletmek, insanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel bilgilerin tümünün eğitim ve öğretiminin yapıldığı yükseköğretim kurumlarıdır.Eğitim süresi 6 yıldır. Bu fakültelerde öğretim, "Tıp Doktorluğu" ve "Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Düzeyi" olmak üzere iki düzeyde yapılır. Tıp Fakültelerinden mezun olanlar eğitim ve öğretim durumlarına göre 4 ayrı diploma alırlar. İki yıllık Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini başarıyla tamamlayanlara Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması; Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini ve bundan sonra gelen Temel Tıp Bilimleri Lisans Düzeyini başarı ile tamamlayanlara Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması; Klinik Bilimler Yüksek Lisans Kademesini başarı ile tamamlayanlara Klinik Bilimler Lisans Diploması; Temel Tıp Bilimleri Ön lisans, Klinik Bilimler, Yüksek Lisans ve onları takip eden Aile Hekimliği kademelerini tamamlayanlara Tıp Doktoru Diploması verilir. Tıp Doktoru Diploması alan bir kimse "Pratisyen Doktor" unvanını taşır. Pratisyen doktor iki yıl tayin edildiği yerde çalıştıktan sonra aşağıda belirtilen alanların birinde 3-5 yıllık bir eğitim sonunda uzmanlaşabilir.

 

I. Koruyucu Hekimlik Uzmanlık Dalları

 

II. İyileştirici Hekimlik (Klinik) Uzmanlık Alanları

 • Laboratuvar Uzmanlık Alanları
 • Akademik Uzmanlık Dalları

 

Tıp fakültelerine kayıt için bu mesleği yürütmeyi engelleyecek ruhsal ve bedensel sakatlığı olmamak gerekir. Tıp eğitimi uzun ve masraflı bir eğitimdir. Bu nedenle, doktor olmak isteyenlerin üstün bir akademik yeteneğe, kuvvetli bir belleğe, azimli, hoşgörülü, sabırlı, insanları ve insanlara yardım etmeyi seven bir yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Hekimlik ülkemizde çok kazanç sağlayan bir meslek olarak bilinmekte ve çok itibarlı sayılmaktadır. Ancak çok yüksek kazanç, alanında kendini geliştirmiş hekimlerle, hekimin az olduğu yerlerde serbest çalışanlar için söz konusudur. Hekimlerin gündüz çalışmalarına ek olarak gece ve hafta sonu nöbetleri de vardır. Muayenehanesi olan hekimler günün her saatinde dolu olabilmektedir. Tıp mezunlarının ihtisas yapabilmeleri için Tıp Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) başarılı olmaları gerekir. Tıp mezunlarının iş olanakları, TUS'da başarı göstermeleriyle orantılıdır. İhtisas yapmış doktorların iş sorunları yoktur.

TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ

 

Bu bölüm, tiyatro sanatının düşünsel, kuramsal ve yazınsal alanlardaki değerlerinin öğretim ve araştırmasını yapar.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK

 

Bu programlarda amaç, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanlarında yönetici düzeyinde eleman yetiştirmektir. Yönetici düzeyinde elemanların yetişmesi için, çağdaş turizm anlayışına göre müşterilerin her türlü gereksinimini karşılayabilmek, çok yönlü hizmet verebilmek amacı ile nelerin yapılması gerektiği konularında eğitim verilir.

 

Mezunlarına Lisans Diploması ve "Turizm İşletmecisi ya da Otel Yöneticisi" Unvanı verilir. Bu bölüm mezunları daha çok otellerde ve turizm sektöründe çalışırlar. Otellerin çeşitli hizmet birimlerinden sorumlu kişileri görevlendirir ve bu kişilerin çalışmalarım denetlerler, müşterilere verilecek hizmetleri planlarlar. Ülkemizde diğer endüstri kollarına oranla otelcilik ve turizmde hızlı bir büyüme ve gelişme sözkonusudur. Bu da bu alanda iş olanaklarını arttırıcı bir durum yaratmaktadır. Kişisel yetenek ve yabancı dil, meslekte başarılı olmaya ve ilerlemeye olanak vermektedir.

TURİZM REHBERLİĞİ

 

Bu bölümün amacı; iç ve dış turistlere ülkemizi yeteri kadar iyi tanıtıp, bilgilendirecek elemanlar yetiştirmektir. 2 yıl olan öğretim süresinde; sanat tarihi, mitoloji ve sosyal dersler ağırlıklı olarak okutulur.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

 

Türk topluluklarının tarihin başlangıcından günümüze kadar olan dil ve edebi ürünlerini inceler, karşılaştırma yapar. Günümüzde kullanılan Türkçe'nin sorunlarına çözüm arar. Diğer bilim dallarıyla dil arasındaki ilişkileri araştırır.

TÜRK HALK BİLİMİ

 

Bu bölümde, Türk Halk Bilimi(TUrk Folkloru) alanında eğitim verilir. Gelenek, görenek ve halk edebiyatı, sosyal, ekonomik, hukuk, yönetim, eğitim, sanat, zanaat gibi kültür ürünlerini inceler. Bunun yanısıra, ulusal ve uluslararası bibliyografyalar, açık hava müzeleri, arşivler, monografik ve kartografik çalışmalara yer verilir.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

 

İlköğretim okullarında gereksinim duyulan Türkçe öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla öğretim yapılır.

TÜTÜN EKSPERLİĞİ

 

Bu bölümde, tütün bitkisinin yetiştirilmesinden, sigara olana kadar geçen süreç içindeki tüm işlemlerde çalışacak olan insangücünü yetiştirilir. Ayrıca, gerekli araştırmaların yapılması sağlanır. ,

 
 

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ

 

Bu mühendislik programlan ayrı ayrı isimler taşımasına rağmen birbirine yakın fonksiyonlar yerine getirmektedirler. Bu mühendislik programlarının amacı gelişen hava ulaşım araçlarının yapımı, bakımı, tasarlanması ve araçların güvenli bir biçimde seyredebilmesi için gerekli önlemleri alabilecek teknik insan gücünü yerleştirmek ve araştırma yapmaktır. Makine, inşaat, elektrik ve metalürji mühendislikleriyle ortak özelikler taşıyan bu mühendislikler, çeşitli mühendislik sistemlerinin hava ile etkileşimlerine ilişkin sorunlarını inceler ve bu konuda eğitim yapar. Mezunlarına Lisans Diploması ve "Uçak Mühendisi/Havacılık Mühendisi" unvanı verilir.

 

Ülkemizde uçak sanayinin kurulmasından sonra Havacılık ve Uçak Mühendislerine oldukça büyükgereksinme duyulmaktadır. Mezunların iş bulma konusunda pek sıkıntı çektikleri söylenemez. THY, Türk Silahlı Kuvvetleri, TUSAŞ gibi kurumlar yanında ülkemizde gelişmeye başlayan uydu sistemleri ve havacılık sanayinde de iyi koşullarda çaşılabilmektedir.

ULUSLARARASI FİNANS

 

Bu bölümde, ülke sınırlarını aşan iş ortamlarında da başarı ile çalışacak, iki dil bilen yönetici adayları yetiştirilir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 

Bu programda uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek amacı ile uluslararası sistemin tarihi.geçirdiği.evreler, sistemin ekonomik, siyasi, hukuksal yapısı ve işleyişi, uluslararası sistemi oluşturan devletlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve Türkiye'nin bu sistem içindeki yeri ve ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapılır. Mezunlarına lisans diploması verilir. Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirenler Dışişleri Bakanhğı'nca açılacak sınavı kazandıkları takdirde "Diplomat" olarak çalışabilirler. Gönderildikleri ülke ile kendi ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkileri düzenlerler. Mezunlar diplomatlık dışında.birçok alanda çalışabilirler. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, uluslararası kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında görev alabilirler. Ancak iş bulmanın ön koşulu iyi formasyon ve dil bilgisine sahip olmaktır.

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK

 

Bu bölümde, uluslararası işletme ilişkileri alanında uzmanlar yetiştirilir. Uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin, ekonomik, siyasi, hukuksal yapısı ve işleyişi, uluslararası sistemi oluşturan devletlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve Türkiye'nin bu sistem içindeki yeri ve ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapılır.

ULUSLARARASI TİCARET

 

Uluslararası Ticaret ve Finans Programlan ülke sınırlarını aşan iş ortamlarında da başarı ile çalışacak, iki dil bilen yönetici adayları yetiştirmek amacı ile oluşturulmuş programlardır. Dört yıllık eğitim süresince öğrenciler ekonomi, pazarlama, finans, üretim, organizasyon bilgilerinin yanı sıra, iletişim teknolojileri, kontitatif analizler, uluslararası ticaret ve hizmet sektörü konularında da eğitilirler. Tüm ekonomi ve işletme derslerinde konuların uluslararası boyutu vurgulanır. Öğrenciler öğrenimlerinin ikinci yılından sonra programın belirlemiş olduğu işyerlerinde 70 iş günü staj yaparlar. Mezunlar uluslararası işletmelerde yönetici pozisyonunda iş bulma olanağına sahiptirler.

URDU DİLİ VE EDEBİYATI

 

Bu programda, Pakistan-Müslüman, Hindistan tarihi ve kültürüne dayalı olarak, konuşma dili ve edebiyatı incelenir. Yazma yeteneği geliştirildiği gibi kültür ve edebiyat tarihi konularında eğitim verilir.

UZAY MÜHENDİSLİĞİ

 

Bu bölümün amacı, uzay bilimleri ve teknolojisi konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.

VETERİNER

 

Veteriner Fakülteleri, evcil hayvan nesillerinin iyileştirilmesi, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal besinlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolünün yapılması konusunda uygulamalı eğitim, öğretim ve araştırma yapar.

YAPI ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölüm, son yıllarda ülkemizde büyük gelişme gösteren yapı sektörü alanında kazanacağı bilgileri ortaöğretim kurumlarında veya ilgili kuruluşlardaki öğrencilere aktaracak nitelikte öğretmen yetiştirir.

YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölüm, son yıllarda ülkemizde büyük gelişme gösteren yapı sektörüyle ilgilidir. Alanında, almış olduğu eğitimi ortaöğretim kurumlarında veya ilgili kuruluşlardaki öğrencilere aktaracak nitelikte öğretmen yetiştirir.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

 

Bilginin eskiye oranla daha hacimli ve kapsamlı olması, çağdaş yöntem ve araçlarla işlenmesi zorunluluğundan dolayı günümüzde bu bölüme giderek artan bir gereksinim vardır. Kuruluşlar varlıklarını sürdürüp aşama yapmak, kendileri ile ilgili bilgileri üretme, saklama, paylaşma ve değiştirme işlemlerini, hızlı ve sağlıklı bir şekilde oluşturmak için bu alandan gelecek bilgileri kullanma zorunluluğu duymaktadır.

YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI

 

Bu bölümde, klasik çağ Yunan Dili ve Edebiyatı ile Yunan Yarımadası, Ege ve Batı Anadolu'yu kapsayan alanda oluşan Yunan Uygarlığı konusunda eğitim verilir.

ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bu bölümde, zihin engellilerin eğitimlerinde görev alacak uzman eğitimciler yetiştirilir. Öğretim boyunca, zihin engellilerin gelişimi, psikolojisi, özel eğitimleri konularında teorik ve uygulamalı eğitim yapılır.

karakterden meslek analizi